Vědecký název taxonu
Geranium
Jména autorů, kteří taxon popsali
Ledebour (1821)
Odrůda
'Patricia'
Český název
kakost
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Geranium armenum Boiss.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
zakavkazská, arménská a anatolská pohoří

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt, poofyt - roste při okrajích širokolistých horských lesů a na subalpínských loukách mezi 1800-2200 m
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatě vzpřímená trvalka 0.6-0.8 (1.2) m vysoká, s rozměrným dlanitodílným olistěním a nápadnými květy
Kořen
početné adventivní kořeny z robustních oddenků
Výhony
vidlanovitě větvené,vzpřímené
Listy
řapíkaté, v obrysu rhombické, až 0.2 m široké, pětidílné do dvou třetin průměru čepele s úkrojky mělce hrotnatě laločnatými, žláznatě pýřité
Květenství
početné dvoukvěté vijany v rozvolněném, listnatém květenství
Květy
veliké, různoobalné, oboupohlavné, volnoplátečné, pětičetné s plátky vykrojenými, ploše nálevkovité, temně purpurové (zpravidla s černým okem), s přívěskatými tyčinkami a černými prašníky
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
zobanité pýřité merikarpy bez okrasné hodnoty
Semena
elipčitá, temně hnědá, jemně síťkovaná
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
svérázný taxon dobře rozpoznatelný od blízkých druhů, v hybridizacích ale silně dominantní a snadno zaměnitelný s řadou jeho hybridů s G. procurrens, G. pratense, G. oxonianum, G. endressii a G. sylvaticum
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen
Doba kvetení - poznámka
typové populace s karmínovými květy často již od května do července

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá, na slunci jen při dostatku vody
Faktor tepla
výsevy: nabobtnání osiva 20°C, poté cca šest týdnů 2°C-6°C, vzchází 10-14 dní při 18°C-24°C; řízkování 22°C-24°C; mrazuvzdorná do -22°C
Faktor vody
mezofyt
Faktor půdy
hluboká a bohatá živinami, dobře propustná, záhřevná, slabě kyselá (pH 6.0 - 7.0) s vyšším podílem organické složky

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně včetně doby kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
především pro stanovištní okruh Fr 2 so-hs (volné plochy s vlhčí půdou na slunci nebo v polostínu), doplňkově GR 2 so-abs (okraje dřevinných porostů); odrůdy zejména pro B 2 so (slunné záhony)
Choroby a škůdci
askomycety (Erysiphe, Alternaria, Cercospora, Phytophtora) a rzi rodu Puciinia (Aecidium); ze škůdců háďátka (Meloidogyne, Pratylenchus, Helicotylenchus, Scutellonema), klopušky a jiné ploštice (Hypera, Protoemphytus, Rhopalus), lalokonosci (Limobius), mandelinky rodu Aphthora, bejlomorky a obaleči (Dasineura, Cnephasia).
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách 4-6 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Bazální řízky, Dělení trsů a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
jako řízky použitelné jarní růžice s částí oddenku; pro výsevy 30-40 g osiva k dopěstování tisíce rostlin (jen původní taxon; osivo nevyžaduje stratifikaci)
Mezihrnky
nejméně 6 cm sadbovače
Konečné hrnky
kontejnery 12-16 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
nejspíše fakultativně dlouhodenní rostliny - exaktní data dosud chybí; nutná je vernalizace (šest týdnů 4°C-6°C)
Doba kultivace
z výsevů 14-18 týdnů; z tkáně 12-14 týdnů, po převodu na nesterilní substrát šest týdnů otužování pod vodní mlhou a 8-10 týdnů ve školce
Odrůdy
několik odrůd lišících se jen málo vzrůstem a v odstínech květů (´Babe´, ´Bressingham Flair´, ´Kolchis´, ´Sandrine´) s řadou podobně nesnadno rozlišitelných hybridů s G. procurrens (´Ann Folkard´, ´Ann Thompson´) G. pratense (´Eva´), G.x oxonianum (´Maxwelton´, ´Ivan´, ´Nicola´) nebo G. endressii (´Patricia´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF
Celky sbírek - poznámka
Geranium 'Dusky Crûg' - O 31 Geranium 'Brookside' - A 1

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
Geranium 'Dusky Crûg' - XI/2017; Geranium 'Brookside' - XI/2017
Dodavatel
Geranium 'Dusky Crûg' - Botanické zahradnictví Holzbecherovi; Geranium 'Brookside' - Botanické zahradnictví Holzbecherovi
VBN statistiky
2005: 85 tisíc prodaných hrnků (kakosty celkem) s obratem 56 tis.eur; z toho "Geranium overig" 70 tisíc hrnků (40 tis.eur)

Grafické přílohy

  • G, psilostemon x (G. endressii x G. versicolor)

  • G, psilostemon x G. endressii

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 05:47

AGM 1995 nebo 1996: ´Ann Folkard´, ´Ann Thomson´, ´Ivan´, ´Patricia´ a původní G. psilostemon; v německém hodnocení (Hertle 2005) velmi dobré ´Kolchis´, ´Bressingham Flair´ a ´Ivan´, dobré ´Patricia´a ´Dilys´, k obohacení zahrádkářských sortimentů ´Ann Folkard´a ´Ann Thomson´.

Zobrazena 1 položka