Vědecký název taxonu
Abies nordmanniana
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Stev.) Spach.
Odrůda
-
Český název
jedle kavkazská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
pohoří Kavkaz, Malý Kavkaz a část Turecka, až do nadmořských výšek okolo 2000 m.n.m., disjunktivní areál

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-30m, zprvu kuželovitá, později válcovitá koruna se zaobleným vrcholem
Výhony
žlutohnědé až oranžovohnědé, krátce a řídce chlupaté
Pupeny
červenohnědé, kuželovitě vějčité, suché
Listy
jehlice zpravidla zcela zakrývají větvičku, směřují nápadně dopředu, někdy viditelná mělká klínovitá brázda, ojediněle na zastíněných větvích i uspořádání hřebenité, 20-35 x 2mm velké, na líci tmavozelené lesklé, na rubu s dvěma nápadnými bělavými pruhy, zakončené výkrojkem, ojediněle tupou špičkou
Plody
šištice válcovité až 20cm velké (4-5cm široké), podpůrné šupiny vyniklé a na zpět zahnuté, hnědé, rozpadavé, vzpřímeně postavené
Kůra a borka
poměrně dlouho hladká a šedá, ve vyšším věku hnědošedá, slabě brázditá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Abies alba - větvičky šedavé a chlupaté, jehlice uspořádány hřebenitě až dvojřadě
Dlouhověkost
středněvěká dřevina

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
v mládí často nutné přistínění, v dospělosti světlomilná
Faktor tepla
zejména v mládí může být na méně vhodných lokalitách poškozována časnými jarními mrazíky, ideálně II-III (I.) oblast
Faktor vody
snáší poměrně dobře nižší vzdušnou vlhkost i sušší městské půdní stanoviště
Faktor půdy
ideální živná stanoviště, dobře roste i na půdách štěrkovitých či písčitých, avšak dobře zásobených vodou

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
často používaná a oblíbená okrasná jedle, solitéry, skupiny, vánoční stromky
Choroby a škůdci
významější nejsou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
obstojně toleruje znečištěné ovzduší

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh zpravidla generativně, kultivary roubováním
Odrůdy
´Pendula´- převisle rostoucí, rozsochatá až 8m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena