Vědecký název taxonu
Metasequoia glyptostroboides
Jména autorů, kteří taxon popsali
Hu et Cheng
Odrůda
-
Český název
metasekvoje tisovcovitá (čínská)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
dlouho považovaná za vyhynulou. Znovu objevena v roce 1944 v Číně. Vyskytuje se v malém areálu v horách v provincii S´čchuan a Chupej.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-30 m velký strom se široce kuželovitou, ve stáří až vejčitě kuželovitou a pravidelnou korunou. S větvemi převážně vodorovně postavenými a s lehkou texturou.
Výhony
vytváří výhony dvojího typu - opadavé a vytrvalé. Vytrvalé výhony nesou vstřícně postavené pupeny, ze kterých později vyrůstají krátké, zhruba 100 mm dlouhé, brachyblasty (jednoleté opadavé výhony), na nichž jsou jehlicovité listy.
Pupeny
elipčité, hnědé, a od výhonu odstávající pupeny jsou zhruba 3-4 mm velké, jen slabě pryskyřičnaté.
Listy
opadavé, nejprve svěže zelené, později matně zelené, měkké jehlice jsou uspořádány na opadavých brachyblastech vstřícně a dvojřadě. Ploché jehlice jsou obvykle 12-25 x 1,5-2 mm velké, ve spodní části sbíhavé po výhonu. Na podzim zpravidla opadávají nejprve jehlice, poté brachyblasty. Jejich podzimní probarvení je bronzověhnědé.
Plody
vejčité, někdy takřka elipsoidní, 2-2,5 cm velké dřevnaté šištice jsou na 3-5 cm dlouhých a prohlých stopkách. Plodní štítky šištic jsou protáhlé.
Kůra a borka
tenká a měkce vláknitá, rezavá až červenohnědá, loupající se v tenkých úzkých pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
rod Taxodium - větve postaveny poněkud vystoupavě nebo zřetelně vystoupavě. Opadavé výhony i jehlice jsou postaveny střídavě. Zimní pupeny jsou drobné, zaoblené a k větvičce přimáčklé. Šištice jsou rozpadavé a jen na kratičkých stopkách.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
zejména pro mladší exempláře jsou vhodnější stanoviště v polostínu. V dospělosti je dřevinou plně světlomilnou, která při nedostatku světla brzy vyvětvuje a ztrácí ojehličení.
Faktor tepla
vcelku dobře mrazuvzdorný druh, který lze s úspěchem používat v oblastech I-II. Lépe prosperuje na závětrných lokalitách s mírným a vyrovnaným klimatem. Mrazem mohou být v nepříznivých zimách poškozovány zejména mladší rostliny.
Faktor vody
nejlépe prosperuje na lokalitách čerstvě nebo středně vlhkých. Trvale zvlhčená a podmáčená stanoviště nejsou pro její pěstování příliš vhodná, podobně jako lokality suché. Nízkou vzdušnou vlhkost snáší dobře.
Faktor půdy
preferuje hlubší, propustné, středně těžké, živné a hlinité půdy. Na písčitých a skeletnatých podkladech se jí příliš nedaří. Podobně na půdách jílovitých a studených.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
IV-X.
Použití
perspektivní a atraktivní doplňková dřevina, která zasluhuje větší pozornosti. Vhodná pro soliterní skupinové použití, zejména menší a rozvolněné skupiny. Do veřejné i soukromé zeleně. Potenciálně rovněž do alejí. Dobře ladí s hrubými materiály, bylinami a cibulovinami. Na podzim se zajímavě probarvuje.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištěné ovzduší a městské prostředí, rychle rostoucí dřevina, v mládí trpí okusem zvěří a vytloukáním.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Bylinné řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka
základní druh je rozmnožován z vhodných proveniencí především generativně, doplňkově též řízkováním.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena