Vědecký název taxonu
Pinus bungeana
Jména autorů, kteří taxon popsali
Zucc.
Odrůda
-
Český název
borovice Bungeova
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
vyskytuje se v horských oblastech ve střední Číně.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
5-6 (8) m velký strom, téměř vždy v našich zeměpisných podmínkách vícekmenný, s kulovitou, poměrně řídkou stavbou koruny a živě zeleným zbarvením.
Výhony
žlutozelené až šedavězelené, lysé, hladké a poměrně lesklé.
Pupeny
nápadně vřetenovitě protáhlé, červenohnědé, suché, nebo jen s minimem pryskyřice na povrchu.
Listy
jasně živě zeleně zbarvené jehlice jsou uspořádány ve svazečcích po třech, postaveny jsou značně řídce a ponejvíce na koncích výhonů, jsou zpravidla rovné, obvykle 50-80 (100) x 1,5-2 mm velké, pochvy záhy opadavé (již v prvním roce).
Plody
široce vejčité šištice jsou zhruba 5-7 x 5 cm velké, žlutohnědé, mají široké štítky při jejichž horních okrajích jsou krátké nazpět zahnuté ostny.
Kůra a borka
zprvu hladká šedozelené barvy, později na silnějších větvích a kmenech nápadně a netradičně šupinovitě až plátkovitě odlupčitá (připomíná odlupčitost u platanu), borka je ve výsledku značně nepravidelně skvrnitá (až maskáčovitá) - v barvách žlutozelené, bělavěžluté a červenohnědé.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
není.
Dlouhověkost
krátkověká až středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
světlomilná, snáší jen lehký zástin, v opačném případě brzy ztrácí jehlice.
Faktor tepla
středně mrazuvzdorná, v nepříznivých letech může namrzat, pěstitelsky vhodná pouze do nejteplejších oblastí I (II)., vyžaduje chráněné závětrné polohy a spíše na východ či sever orientované expozice.
Faktor vody
dobře snáší jak polohy suché, tak stanoviště vlhká, nevhodná snad jen do lokalit zamokřených.
Faktor půdy
poměrně nenáročná, ideálně půda živná a hlinitá, avšak dobře snáší jak půdy chudé, tak písčité a kamenité.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
zejména svým kmenem nápadná a těžko zaměnitelná dřevina, používaná jako solitéra či v malých skupinkách, především pak v menších a soukromých objektech zeleně, dřevina doplňková i sbírková, vhodná do detailu.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí dřevina.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh v ČR zřídka výsevem, častěji roubováním na dvou či tří jehličkaté borovice (pomalejší růstem).

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena