Vědecký název taxonu
Picea omorika
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Pančič) Purkyně
Odrůda
´Nana´
Český název
smrk omorika (smrk Pančičův)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přistíněné vápencové svahy a úbočí v povodí řeky Driny v bývalé Jugoslávii, východně a severovýchodně od Sarajeva, roztroušeně v nadmořských výškách 700-1400 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-30 (35)m velký strom s úzkou, štíhlou až jehlancovitou korunou, větve dolů pokleslé, na koncích vystoupavé, mírně závojovité
Výhony
šedohnědé, značně chlupaté
Pupeny
červenohnědé, suché, někdy na bázi slabě pryskyřičnaté, koncové pupeny na bázi s odstátými šídlovitými šupinami, které dosahují až ke špičce kuželovitě vejčitého pupenu
Listy
hustě postavené, polehlé, dopředu směřující, poněkud zploštělé, na líci leskle tmavě zelené, bez průduchů, na rubu se dvěma nápadnými bělavými pruhy, 10-20 x 1,5mm velké, přišpičatělé až tupé
Plody
šištice podlouhle vejcovité, skořicově hnědé, zhruba 5-6cm velké a se širokými plodními šupinami, nezralé často fialově zabarvené, pryskyřičnaté
Kůra a borka
červenohnědá až žlutošedohnědá, odlupující-se v podlouhlých šupinách
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Picea sitchensis - koruna široce kuželovitá, jehlice poněkud delší a nápadně bodavé, někdy na svrchní straně se zbytky řad bělavých průduchů, výhony žlutavé až šedožluté lysé, bazální šupiny pupenů tupé
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
značně světlomilný smrk, při nedostatku světla ztráci vitalitu, podobně jako v hustším zápoji
Faktor tepla
plně mrazuvzdorný, vhodný do oblastí I-IV. (V.)
Faktor vody
poměrně nenáročný, toleruje i sušší a vysychavá stanoviště, extrémně suchá stanoviště jsou pro jeho pěstování nevhodná
Faktor půdy
nenáročný, dobře roste i na minerálně chudých, písčitých a kamenitých podkladech, pokud nejsou extrémně suchá, přednostně na vápenatých podložích, prosperuje i na chudých kyselých stanovištích
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
často používaný a oblíbený smrk, významná dřevina používaná v řidších skupinách, jako solitera i na stříhané živé ploty, působí dvoubarevně
Choroby a škůdci
významější nejsou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dřevina dobře snášející znečištěné ovzduší a městské prostředí

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh generativně, kultivary roubováním
Odrůdy
´Nana´ - zakrsle široce kuželovitě rostoucí forma, do 3m výšky, ´Pendula´- s nepravidelně splývavými větvemi, často až ke kmeni přitisklými, poměrně vzrůstná 10-15m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena