Geranium macrorrhizum ‘Mont Asci´

Vědecký název taxonu
Geranium macrorrhizum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
´White Ness´
Český název
kakost oddénkatý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Geranium leiocaulon Ledeb.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Balkánská pohoří (z Řecka do Rumunska a Maďarska) a Appeniny, příležitostně zplanělý v západoevropských zemích

Zařazení

Fytocenologický původ
skalnaté a kamenité lesní svahy a křoviny, především na bazických podkladech z montanního do alpínského stupně (petrodofyt, orgadofyt až ptenofylofyt, lochmofyt ), k 2400 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
oddénkatě rozbíhavá bylina, 0.2 - 0.4 m vysoká, silně aromatická
Kořen
tenké kořeny ze silných, plazivých, větvených podzemních (nad povrch půdy však často vyrůstajících) oddenků
Výhony
masité, poléhavé až vystoupavé, žláznatě pýřité, hustě spirálně olistěné a postupně stárnoucí v nadzemní oddenky
Listy
řapíkaté, okrouhle pětiúhlé, cca 0.1 m široké, hluboce 5-7 dílné s úkrojky nepravidelně zubatými, oboustranně žláznatě pýřité, k podzimu zářivě červené
Květenství
okolíčkatě shloučené vidlany na dlouhých stopkách
Květy
různoobalné, oboupohlavné, volnoplátečné, pětičetné; karmínové nebo bílé, lehce souměrné s žebernatými, nafoukle urnovitými kalichy
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
zobanité merikarpy bez okrasné hodnoty
Semena
ledvinitá, hladká, červenohnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
ze tří druhů morfologicky vyhraněné sekce Unguiculata zaměnitelné snad s nedávno popsaným Geranium kikianum Tan & Vold (květy menší s petaly nazad ohrnutými), především však s hybridním G. x cantabrigiense Yeo (celkově útlejší s listy jen roztroušeně pýřitými)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
velmi přizpůsobivý taxon - na slunci však jen za dostatku vláhy
Faktor tepla
zakořenění řízků 22°C-24°C; dopěstování 18°C-22°C; vernalizace 2°C, rychlení 16°C-20°C; mrazuvzdorná do -24°C až -28°C (USDA)
Faktor vody
mezofyt až xerofyt - velmi dobře snáší suchý stín
Faktor půdy
provzdušněná, nespékavá, spíše alkalická (pH 6.0 - 8.0) s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně včetně doby kvetení
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
nejvíce pro stanovištní okruh GR 1-2 so (okraje dřevinných porostů se sušší půdou na slunci nebo v polostínu), doplňkově Fr 1-2 so, FS 1-2 so (volné plochy, skalní stepi)
Použití
velmi dobrá krycí schopnost - náhrady trávníka
Choroby a škůdci
askomycety jako Erysiphe, Alternaria, Cercospora, Coleroa, Venturia, Gnomoniella, Plagiostoma; rzi rodu Puccinia a Aecidium; ze škůdců mšice (Acyrtosiphon, Amphorophora), klopušky a jiné ploštice (Dicyphus, Rhopalus), lalokonosci (Otiorhynchus, Zacladus), háďátka (Aphelenchoides, Meloidogyne, Platylenchus)
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách 8-10 rostlin na m2 (porosty už druhým rokem zapojené)

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Kořenové řízky, Bazální řízky, Dělení trsů a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
jako řízky použitelné jarní růžice s částí oddenku, "kořenovými´" řízky jsou v praxi rovněž označovány oddenkové segmenty
Mezihrnky
řízkování do 6 cm sadbovačů - v příliš malých sadbovačích zůstanou malé i po přehrnkování a málo kvetou
Konečné hrnky
kontejnery 10-12 cm (po vyvinutí 10-12 listů)
Retardace
ne
Květní tvorba
nejspíše fakultativně dlouhodenní rostliny - exaktní data dosud chybí; nutná je vernalizace (šest týdnů 4°C-6°C)
Doba kultivace
z řízků asi 10-14 týdnů, kvetoucí rostliny navíc 6-14 týdnů vernalizace a šest týdnů přirychlení; z tkáně 12-14 týdnů, po převodu na nesterilní substrát šest týdnů otužování pod vodní mlhou a 8-10 týdnů ve školce
Odrůdy
na dva tucty odrůd lišících se habitem a barvou květů (temně purpurové ´Bevan´s Var.´, ´Czakor´, ´Hausruck´, ´Prionia´, ´Mytikas´, Velebit´ aj., bledě růžové ´Camce´ a ´Ingwersen´s Var.´, bílé ´Album´, ´Spessart´, ´Snowsprite´ a ´White Nees´); také odrůdy pestrolisté (´Variegatum´)

Celky sbírek

Celky sbírek - poznámka
A1

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště
1998
VBN statistiky
2005: 85 tisíc prodaných hrnků (kakosty celkem) s obratem 56 tis.eur; z toho "Geranium overig" 70 tisíc hrnků (40 tis.eur)

Grafické přílohy

 • Geranium macrorrhizum ‘Mont Asci´

 • Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen Variety´

 • Geranium macrorrhizum ´Prionia´

 • Geranium macrorrhizum ´Album´

 • Geranium macrorrhizum ´Pindus´

 • Geranium macrorrhizum ‘Spessart´

 • Geranium macrorrhizum ‘Pindus´

 • Geranium macrorrhizum ´Bevan´s Variety´

 • Geranium macrorrhizum ´Czakor´

 • Geranium macrorrhizum ´Hausruck´

 • Geranium macrorrhizum ‘Mytikas´

 • Geranium macrorrhizum ´Variegatum´

 • Geranium macrorrhizum ´White Ness´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 05:46

v německém sledování (Hertle 2004) hodnoceny nejlépe ´Czakor´, ´Bevan´s Variety´, ´Camce´a ´Spessart´, v americkém (Hawke 2004) ´Lohfelden´a ´St.Ola´, také ostatní však hodnoceny příznivě; AGM (2006) obdržely ´Cambridge´, ´St.Ola´, ´Blondie´, ´Bevan´s Variety´, ´Mytikas´, ´Album´, ´White Nees´; postradatelnými shledány (Hertle 2004) ´Witoscha´, ´Karmina´, ´Lohfelden´ a ´Ingwersen´s Variety´

Zobrazena 1 položka