Vědecký název taxonu
Oenothera macrocarpa
Jména autorů, kteří taxon popsali
Nuttall (1813)
Odrůda
´Silver Wings´
Český název
pupalka velkoplodá (missourská)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Oenothera missouriensis Sims, Oenothera fremontii Watson
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
Středozápad USA z Texasu po Wyoming, Illinois a Tennessee

Zařazení

Fytocenologický původ
petrodofyt, psamatofyt, nomofyt - vápencová balvaniště, suché pastviny
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
poduškovitá trvalka s plazivými lodyhami, za květu zřídka přes čtvrt metru vysoká
Kořen
adventivní kořeny ze zkrácených oddenků
Výhony
silné, plazivé, spirálně olistěné, purpurové, krátce a drsně pýřité
Listy
lineárně kopinaté, až 0.1 m dlouhé, celokrajné, lysé se ztlustlými okraji, zelené nebo (u subsp. fremontii a subsp. incana) stříbřitě sivé
Květenství
soliterní květy na dlouhých hypanthiích z paždí listů
Květy
aktinomorfní, různoobalné, čtyřčetné s bledě žlutými korunami purpurově skvrnitými kalichy s dlouhými trubkami a nazpět ohrnutými sepaly, diplostemonické s čtyřlaločnými bliznami
Plody
veliké, silnostěnné, hranatě křídlaté tobolky s mnoha semeny, často červeně zabarvené
Semena
poměrně veliká, stlačená a křídlatá, korkovitě bradavičnatá, hnědošedá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
snadno zaměnitelná s jinými druhy sekce Megapterium, především s O. brachycarpa A.Gray nebo O. howardii Wagner - obě stříbřitě šedé, stěsnaně trsnané, téměř bezlodyžné, s listy alespoň v náznaku laločnatými a s menšími tobolkami
Dlouhověkost
poměrně dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
mimo slunečná stanoviště téměř nekvete
Faktor tepla
rychlení (po vernalizaci) 14°C-16°C; odbourání inhibic 4°C nejméně po šest týdnů; mrazuvzdorná do -28°C (USDA)
Faktor vody
xerofyt - mesofyt
Faktor půdy
propustné, vysýchavé, nezasolené, neutrální půdy s pH 6.2-7.2

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
St 1 so (suchá a slunná stanoviště), doplňkově MK 1 so a FS 1 so
Choroby a škůdci
rzi (Puccinia, Uromyces) a ascomycety (Cylindrocladium, Septoria, Ceratostoma, Clathrospora, Diaporthe, Erysiphe, Leptosphaeria, Mycosphaerella, Physalospora, Pleospora a další), ze škůdců roztoči (Aceria), mšice (Brachycaudus, Aphis), molice (Trialeurodes), motýli (Mompha, Heliopsis, Cucullia, Elaphria, Coleophora), klopušky (Lygus), pěnodějky (Philaenus), vrtalky (Phytomyza), nosatci (Cneorhinus) a mandelinky (Altica)
Doporučený spon pro výsadbu
4-6 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování a Vrcholové řízky
Množení - poznámka
výsevy 6 g osiva pro 1000 rostlin - po 2-3 do buněk v multiplatech, klíčí do 4-8 týdnů při 18°C-20°C - po vzejití možno snížit teploty k16°C
Konečné hrnky
10 cm - hrnkování 4-8 týdnů po vzejití, dopěstování prodejeschopných rostlin dalších 6-10 týdnů
Retardace
ne
Květní tvorba
dlouhodenní rostliny, exaktní data málo známa, vernalizace obecně 6-10 týdnů při 4°C
Odrůdy
´Comanche Campfire´, ´Lemon Silver´, ´Shimmer´ a ´Silver Wings´: všechny se stříbrošedým olistěním, liší se habitem a morfologií listu

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Poznámka
Oenothera macrocarpa:"velmi dobrá" v německém (Götz & al., 2011) i americkém (Hawke, 2005) hodnocení a AGM 1993; rovněž odrůdy ´Lemon Silver´a ´Silver Blade´ v Chicagu velmi dobře hodnoceny

Grafické přílohy

  • O. macrocarpa subsp. incana

  • O. macrocarpa subsp. fremontii

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena