Vědecký název taxonu
Tsuga canadensis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.) Carr.
Odrůda
-
Český název
jedlovec kanadský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířena v jihovýchodní části Kanady, v okolí Velkých jezer a ve východní části USA, až po oblast Caroliny a Alabamy, především v suťových a pobřežních lesích.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-30 m velký strom, charakteristický svou široce kuželovitou, hustou korunou a jemnou poměrně těžkou texturou.
Výhony
mladé výhony jsou žlutohnědé, zřetelně chlupaté.
Pupeny
drobné, vejcovitého tvaru, na konci zašpičatělé, hnědé.
Listy
na líci nápadně tmavozelené, celkově zhruba 8-18 x 1,5 mm velké, postavené na větvičce takřka pravidelně v dvojřadém uspořádání, jehlice ke špičce zúžené, na okraji jemně oddáleně pilovité, na rubu se dvěma bělavými řadami průduchů, které jsou přibližně stejně široké jako zelené okraje, na horní straně větvičky, některé jehlice k větvičce nápadně přisedlé a na rub otočené (bělavými spodky navrch).
Plody
krátce stopkaté šištice mají vejčitý tvar a dosahují 1,5-2 cm, jsou nerozpadavé, plodní šupiny mají zaoblené, přibližně stejně dlouhé jako široké.
Kůra a borka
hnědá až červenohnědá, pouze jemně podélně brázditá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Tsuga heterophylla - strom s poněkud užší kuželovitou korunou a bičovitě protaženým vzrůstným vrcholem, pupeny na konci zaoblené, jehlice v celé své délce stejně široké, na bocích oddáleně pilovité, na rubu s výraznější bělavou kresbou (pruhy), která je širší než zelený okraj, na větvičce nezřetelně dvojřadě postavené, na horní straně bez přítomnosti na rub otočených k větvičce nalehlých jehlic.
Dlouhověkost
středněvěká až dlouhověká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
jednoznačně pěstebně vhodnější jsou polohy, alespoň dílem přistíněné, dobře snáší i místa trvale zastíněná, nevhodné jsou lokality otevřené a na úpalu.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorný, vhodný do oblastí II-IV (V).
Faktor vody
upřednostňuje stanoviště vlhčí, nevysychavá a obecně dobře zásobená vodou, podobně i lokality s vyšší vzdušnou vlhkostí.
Faktor půdy
preferuje živnější stanoviště na dobře propustných, spíše těžších a hlinitějších půdách, lépe prosperuje na stanovištích minerálně kyselých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
cenná a relativně často používaná doplňková dřevina, vhodná především na vlhčí a zastíněná stanoviště, pěstovaná jako solitéra i ve skupinách, dřevina vhodná pro druhé patro či podrosty.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištěné ovzduší, spíše pomaleji rostoucí dřevina, pod korunami vytváří hluboký stín (podobně jako tis), dobře regeneruje a snáší řez a tvarování.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh prakticky výhradně generativně, kultivary roubováním.
Odrůdy
´Pendula´- převisavě rostoucí forma, až 4m, ´Jeddeloh´ - polokulovitý rozprostřeně rostoucí keřík uprostřed hnízdovitě otevřený, až do 1,5m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena