Vědecký název taxonu
Chamaecyparis obtusa
Jména autorů, kteří taxon popsali
(S. et Z.) Endl.
Odrůda
-
Český název
cypřišek tupolistý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně se vyskytuje v Japonsku.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
10-15 m velký strom, se široce kuželovitou hustou korunou a vodorovně rozloženými větvemi, které na koncích jemně převisají.
Výhony
na větvích jsou větvičky zpravidla vodorovně postavené a rozložené v jedné rovině. Nejslabší větévky jsou nápadně zploštělé, silnější na průřezu zaoblené.
Listy
dominantní šupinovité jehlice jsou v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše). Na lícové straně jsou nápadně leskle zelené, na rubu vždy s výraznou bělavou kresbou, která připomíná písmeno "Y" a kopíruje okraje jednotlivých listů. Ploché středové listy nemají zřetelné žlázky a navzájem se nedotýkají - jsou od sebe vzdáleny cca na 1,5 násobek jejich délky. Dlouhé, tupě ukončené, boční šupiny jsou vždy zřetelně přitisklé k větvičce.
Plody
zdřevnatělé kulovité šištice dosahují 8-10 mm v průměru a jsou složeny z osmi až deseti plodních šupin, které jsou zakončeny jen nevýrazným hrotem.
Kůra a borka
červenohnědá, odlupující se v podélných až třásnitých pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Chamaecyparis lawsoniana - kuželovitá až sloupovitá koruna, bujnější růst, boční šupinovité jehlice jsou zpravidla od větvičky slabě odstáté. Boční listy jsou navíc zřetelně delší než středové, jsou kýlnaté a navzájem se dotýkají. Na svrchní straně mají obvykle zelenou či sivozelenou matnou barvu, na rubu pak bělavou kresbu (někdy jen málo výraznou) doprovázející okraj listů a připomínající písmeno "X".
Dlouhověkost
středněvěký.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
ideální stanoviště představuje polostín, zejména mladé výsadby a výsadby, které mohou být poškozovány časně jarními mrazy (jižní expozice) se nedoporučují do otevřených poloh.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, který je však mrazuvzdornější než Ch. lawsoniana. Doporučuje se především do výrobních oblastí II-III. V méně příznivých a tuhých zimách, zejména v předjaří může spíše slabě omrzat (nejmladší větvičky). K nejchoulostivějším patří kultivary pestrolisté a žlutolisté. Regenerovatelnost po namrznutí je dobrá.
Faktor vody
vyžaduje dostatečně vlhká a současně propustná stanoviště. Náročný na stabilní dostupnost půdní vody i vyšší vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
preferuje půdy hlinité a dostatečně živné. Na minerální kvalitu půd nejnáročnější cypřišek.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
doplňkový druh, který je hojně používán, především v jeho četných kultivarech. Původní druh pěstován spíše zřídka, a to především solitérně nebo v rozvolněných skupinách. Vhodný do menších a intenzivněji udržovaných objektů zeleně a do zahradního detailu. Četné kultivary jsou předmětem tématických sortimentálních sbírek.
Choroby a škůdci
zejména v sušších oblastech trpí houbovými chorobami jehlic.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí druh, toleruje znečištěné ovzduší.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh obvykle výsevem, četné odrůdy řízkováním, vzácnější kultivary také roubováním.
Odrůdy
´Coraliformis´- ploše kulovitá, provázkovitě převisající odrůda, 2-3 m; ´Crippsii´- zlatožluté zbarvení jehlic, široce kuželovitý vzrůst, 5-7 m; ´Filicoides´- větvičky připomínají listy kapradin, 3-5 m; ´Gracilis´- široce kuželovitý a zakrsle rostoucí typ s jemně převisavým habitem, 3 m; ´Kosteri´- široce kuželovitý a zakrslý, lehce zprohýbané větvičky, 2 m; ´Lycopodioides´- ploše kulovitý, řídce větvený typ jehož větvičky připomínají plavuň, 2-3 m; ´Nana´- zakrslý, kompaktní plochý keřík, 0,5 m; ´Nana Gracilis´ - kornoutkovitě zprohýbané větvičky, široce kuželovitý a zakrslý vzrůst, 3-4 m; ´Spiralis´- zakrslý typ, řídce větvený, větvičky se spirálovitě stáčí, 2 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena