Vědecký název taxonu
Tsuga heterophylla
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Raf.) Sarg.
Odrůda
-
Český název
jedlovec různolistý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
dřevina přítomna v horských i nížinných lesích v severozápaní části Severní Ameriky, prakticky od Aljašky až po Kalifornii.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-30 m velký strom, s kuželovitou, lehce převisavou, širší korunou a bičovitě protaženým vzrůstným vrcholem, s jemnou poměrně těžkou texturou.
Výhony
mladé výhony jsou žlutohnědé, někdy až červenohnědé, zřetelně chlupaté, starší olysalé.
Pupeny
drobné, kulovitě vejcovitého tvaru, na konci zaoblené, hnědé.
Listy
na líci leskle živě tmavozelené, celkově zhruba 6-18 (20) x 1,2-1,5 mm velké, v celé délce jehlice stejně široké, na bocích oddáleně osinkatě pilovité, na konci tupě zaokrouhlené, na rubu s dvěma bělavými řadami průduchů, které jsou širší než zbývající zelený okraj, na větvičce postaveny poněkud neuspořádaně, někdy až téměř dvojřadě (avšak větvička bez zřetelného rozčísnutí), na horní straně větvičky bez na rub otočených k větvičce přitisklých jehlic.
Plody
drobné vejčité šištice dosahují 2-2,5 cm, jejich plodní šupiny jsou obvejčité, delší než široké, poněkud ochlupacené.
Kůra a borka
červenohnědá, zprvu šupinovitá, později mělce brázditá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Tsuga canadensis - široce kuželovitá koruna bez zřetelně předrůstavého vrcholu, vejcovité pupeny zašpičatělé, jehlice ke špičce zúžené, na rubu s dvěma bělavými řadami průduchů, které přibližně stejně široké jako zelený okraj, uspořádané dvojřadě, v rozčísnutí část jehlic k větvičce přitisklých a na rub otočených (bělovou stranou navrch).
Dlouhověkost
středněvěká až dlouhověká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
pěstebně je nutno zajistit stanoviště alespoň dílem přistíněné, dobře snáší i místa trvale zastíněná (nejlépe ze všech jedlovců), nevhodné jsou lokality otevřené a na úpalu.
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorný, vhodný do oblastí II-IV., v nepříznivých zimách či v předjaří mohou koncové mladé výhony omrzat (později dobře regenerují).
Faktor vody
preferuje stanoviště vlhčí, nevysychavá a obecně dobře zásobená vodou, podobně i lokality s vyšší vzdušnou vlhkostí, na niž je náročnější než jedlovec kanadský.
Faktor půdy
za předpokladu dostatku dostupné vláhy obstojně snáší i půdy chudší a písčité (i kamenité), je méně náročným druhem tohoto rodu, preferuje kyselejší stanoviště.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
cenná a zatím málo známá a používaná perspektivní dřevina, vhodná především na vlhčí, chudší a zastíněná stanoviště, lze pěstovat jako solitéry i ve skupinách, dřevina cenná pro podrosty.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
toleruje znečištěné ovzduší, pod korunami vytváří hluboký stín (podobně jako tis a další vzrůstné jedlovce), dobře snáší řez a tvarování.

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
prakticky výhradně generativně.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena