Vědecký název taxonu
Acer pseudoplatanus
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
javor klen, (javor horský)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom dorůstající až ke 40 m výšky, obvykle však mezi 25 a 30 m, koruna v mládí válcovitá až široce válcovitá, ve stáří široce vejčitá, v obrysu nepravidelná
Kořen
srdčitý až kotevní
Výhony
zelené, nebo zelenohnědé, s lenticelami, lysé
Pupeny
vejčité, 0,5-1 cm velké, zelené, někdy s tmavým lemováním okrajů šupin, kryté 6-8 šupinami, lysé
Listy
papírovité, tuhé, v obrysu okrouhle vejčité, 5laločné, 10-17 cm dlouhé a 8-17 cm široké, Laloky (nejvýrazněji prostřední lalok) z 1/2 až 1/3 zaříznuty, okraje jsou hrubě nepravidelně pilovité, báze je srdčitá, líc sytě zelený až tmavě zelený, lysý, rub nasivěle zelený, nebo nasivěle žlutozelený, z počátku vegetace může být lehce pýřitý, zvláště na žilnatině, později jen chomáče v úhlech nervů, řapík 7-20 cm, lysý
Květenství
nící laty, do 20 cm dlouhé, osa je pýřitá
Květy
jednodomé, pětičetné, žlutozelené
Plody
nažky 3-5 cm velké, křídla se rozbíhají pod velmi ostrým úhlem, nebo jsou paralelní, oříšky mohou být v mládí hustě pýřité, později olysávají, nebo jsou jen řídce pýřité
Kůra a borka
v mládí hladká, šedohnědá, ve stáří šedohnědá, odlupující se v plátcích
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Acer heldreichii (list 3-5laločný, laloky velmi hluboce zařezané, někdy až téměř k bázi listu), Acer velutinum (list pětilaločný, laloky zasahují do 1/3-1/4 čepele, jsou zaoblené, nebo ostře zakončené, tři střední laloky směřují dopředu, bazální jsou mnohem menší a směřují do stran)
Dlouhověkost
dlouhověký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
kvete po vyrašení listů v polovině května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
plody opadávají až v říjnu i později

Nároky na stanoviště

Faktor světla
vyhovuje jim slunné stanoviště, střídání světla a stínu až polostín
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
mrazuvzdorný, oblasti I-V (oblast I-II při dostatku vláhy), ideální jsou chladnějších polohy
Faktor vody
dřeviny chladnějších poloh s vyšší vzdušnou a půdní vlhkostí
Faktor půdy
vhodné jsou půdy silně kyselé až alkalické ± bohaté na výživu, subtráty humózní nebo písčitě jílovité, také křemičité
Faktor půdy - poznámka
dřevina s velkou tolerancí k ekologickým faktorům, nevyhovující jsou lehké písčité a hlinité půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
jasně zlatožlutá, až do oranžová. Barví ve druhé polovině října až počátkem listopadu
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
jako skupiny, solitery, ve vyšších polohách i jako kosterní dřevina, tamtéž také jako alejový strom do krajiny
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
strom s široce vejčitou, válcovitou korunou, zajímavě odlupčivá borka, atraktivní zlatožluté podzimní barvení, dřevina převážné podhorských a horských suťových lesů

Množení

Množení
Přímý výsev, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka
očkování a letní roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci, formy a kultivary - roubování na původní druh
Odrůdy
asi 150: ´Atropurpureum´ - 25 m výšky, listy tmavě zelené, rub listu má purpurový nádech, plody jsou také purpurově červené, Brilliantissimum´ - velmi výrazný při rašení - světle zářivě žlutooranžová s nádechem do krémova, ´Nizetii´ - líc listu žlutě flekatý, rub narůžověle purpurový, ´Worley´ - 12-15 m, listy pětilaločné, na jaře krásně žlutozelené, později světle zelené

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena