Lysimachia punctata ´Alexander´ - výhon

Vědecký název taxonu
Lysimachia punctata
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
-
Český název
vrbina tečkovaná
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Lysimachia verticillata Marsh.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z balkánských hor do hor maloasijských a kavkazského předhůří

Zařazení

Fytocenologický původ
oreofyt / helorgadofyt, telmatofyt, chledofyt; lužní lesy, mokré louky a paseky, druhotně na antropogenních stanovištích
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímeně rostoucí trvalka s rozbíhanými podzemními stolony, 0.6-1.0 m vysoká
Kořen
bílé adventivní kořeny z plazivých oddenků
Výhony
hranaté, nevětvené, odstále chlupaté s přeslenitými květenstvími
Pupeny
sytě růžové, masité, vybíhající v stolony
Listy
vstřícné nebo přeslenité, do 0.1 m dlouhé,vejčitě kopinaté, měkce pýřité, při okrajích oranžově žláznaté
Květenství
přeslenité hrozny s květy v paždí zmenšujících se listů
Květy
aktinomorfní,různoobalné, srostloplátečné, hvězdovitě pětičetné, zlatožluté, haplostemonické
Plody
okrouhlé červeně skvrnité tobolky otvírané chlopněmi
Semena
trojhranná, bradavičnatá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
stěží zaměnitelná s pěstovanými taxony; podobná severoamerická Lysimachia asperulifolia Poir. je celkově útlejší, lysá a s hrozny jen slabě listnatými (s květy na prodloužených stopkách)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
plné slunce jen při dostatku vody; květenství se lépe vyvíjejí za vysoké světelné intenzity
Faktor tepla
výsevy 16°C-20°C, po přehrnkování 12°C-16°C; odbourání inhibic 4°C nejméně po šest týdnů; mrazuvzdorná do -35°C (USDA)
Faktor vody
mesofyt (var. villosa) - hygrofyt; pestrolisté odrůdy na vodu náročnější
Faktor půdy
vododržná, spíše neutrální (pH 6.0-7.2), nezasolená (EC do 1.0 mS.cm)

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
v intenzivně ošetřovaných výsadbách záhonového typu nutno bránit nadměrnému rozrůstání manžetami, skružemi apod
Choroby a škůdci
početné ascomycety (Rhizoctonia, Cercospora, Ramularia, Gnomonia, Metasphaeria, Clypeoporthella, Crocicreas, Sphaerella, Ombrophila), rzi (Puccinia), chytridiomycety (Synchytrium), ze škůdců roztoči (Aceria), mšice (Aulacorthum, Aphis), červci (Atrococcus), pilatky (Monostagia), molice (Trialeurodes, Siphoninus), nosatci (Tapinotus) a mandelinky (Galerucella, Lythraria, Psylliodes), píďalky, přástevníci a jiní motýli (Chloroclystis, Anticollis, Spilosoma, Simyra, Orthosia, Monochroa aj.)
Doporučený spon pro výsadbu
venkovní kultury pro řez květenství 4-6 rostlin na m2 (0.4 x 0.3 m)

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
výsevy 16°C-20°C - v případě staršího osiva čtyřtýdenní stratifikace 4°C
Mezihrnky
čtyři týdny po vzejití do 8 cm multiplat
Konečné hrnky
multiplata 8-10 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
dlouhodenní rostliny, exaktní data dosud málo známa, vernalizace nebývá nutná, chladné období je ale nutné k odbourání inhibic v pupenech po založení květů (min. šest týdnů, lépe 12 týdnů při 4°C)
Doba kultivace
14-18 týdnů k dopěstování výsadby schopných rostlin; venkovní kultury pro řez květenství 2-3 roky
Odrůdy
několik málo uniformních odrůd s ranějším kvetením (´Lima´, ´Senior´, ´Sunspot´), ´Alexander´ a ´Walgoldalex´ a ´Golden Alexander´ s listy krémově, resp. žlutě lemovanými

Ostatní

VBN statistiky
1990: 12 486 000 kvetoucích stonků - 48. pozice mezi řezanými květinami; 2000: 25 369 000 stonků, z toho 18 668 000 stonků L. clethroides & L.barystachys (61. pozice); 2010 už jen 4 560 000 stonků Lysimachia celkem - 107. pozice

Grafické přílohy

  • Lysimachia punctata ´Alexander´ - výhon

  • Lysimachia punctata

  • Lysimachia punctata ´Sunspot´ - výhon

  • Lysimachia punctata ´Alexander´ - květy

  • Lysimachia punctata ´Sunspot´ - květy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena