Vědecký název taxonu
Alnus incana
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.) Moench
Odrůda
-
Český název
olše šedá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
vyšší a střední polohy

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom nebo keř 6-20 m, koruna vejčitá, větve vzpřímené
Kořen
kotevní
Výhony
letorosty šedé a chlupaté, olysávající, nelepkavé
Pupeny
pupeny střídavé, stopkaté, elipčité, tupé, šedohnědě plstnaté, se dvěma šupinami
Listy
široce kopinaté až vejčité, 4-10 cm dlouhé, přišpičatělé, 2× pilovité až lalůčkaté, líc tmavě šedozelený, na rubu šedavé, chlupaté, nelepkavé, báze obvykle zaoblená nebo klínovitá, řapíky 1–3 cm dlouhé
Květenství
jehnědy
Květy
jednopohlavné, samčí - dlouhé převislé jehnědy, samičí - krátké jehnědy na bledě hnědých, jemně chlupatých stopkách, jednodomá rostlina
Plody
dřevnaté šištice víc nahloučené, 1-1,6 cm, stopečky krátké, téměř přisedlé, po 3–5
Semena
nažky jsou rezavě hnědé, se širokým blanitým křídlem
Kůra a borka
bělošedá a dlouho hladká kůra, u velmi starých jedinců podélně místy rozpraskaná borka
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Alnus viridis (keř; šištice nepřisedají na větvičku); Alnus glutinosa (listy opakvejčité, lepkavé, rub zelený, 5-7 cm, špička čepele useknutá nebo srdčitá; plody stopečkaté)
Dlouhověkost
krátkověká
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
osivo sklízíme v září až říjnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilná dřevina
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblasti III-IV, odolná vůči drsným podmínkám, vystačí s velmi krátkou vegetační dobou
Faktor vody
vlhčí, ale ne zamokřené půdy se stálou hladinou vody, snese i mírně sušší lokality, snáší záplavy i kolísání hladiny spodní vody
Faktor půdy
na půdy nenáročná
Faktor půdy - poznámka
na silně rašelinných půdách roste slabě

Užitné vlastnosti

Použití
především v krajině, výplňová dřevina, představuje významnou meliorační dřevinu na chudých a degradovaných půdách
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
nepříliš výrazná dřevina, světle zelené olistění, tvoří výmladky

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Hřížení, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka
kultivary roubujeme, podniží musí být A. incana, podnože rok předpěstováváme v hrnkách
Odrůdy
´Coccinea´ - listy žlutavé, vespod skoro lysé, letorosty oranžově červené, ´Laciniata´ - listy stříhané, ´Pendula´ - menší stromek 10-15 m vysoký, větve převisající

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF
Celky sbírek - poznámka
Kultivar ´Pendula´ roste u Pekla v zámeckém parku

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena