Alchemilla hoppeana

Vědecký název taxonu
Alchemilla hoppeana
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Rchb.) Dalla-Torre
Odrůda
-
Český název
kontryhel hvězdicolistý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Alchemilla asterophylla (Tausch) Buser
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
alpský endemit - odvozené mikrospecie také v balkánských horách

Zařazení

Fytocenologický původ
fellofyt, nomofyt - horské suti, kamenité pastviny, 1000-1600 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatě polštářovitá trvalka asi 0.1 m vysoká
Kořen
adventivní, z krátkého oddenku
Výhony
vystoupavé, do 0.2 m dlouhé, hedvábitě chlupaté, střídavě olistěné
Listy
řapíkaté, v obrysu okrouhlé, téměř k bázi dlanitě 7-9 laločné s mělkými zuby při apexu lineárních segmentů, shora matně lysé, vespod přitiskle hedvábitě chlupaté
Květenství
racemosně seskládané vrcholíky z klubíčkovitě shloučených vijanů
Květy
drobné, oboupohlavné, haplochlamydeické, hvězdičkovitě čtyřčetné s cípy kalíšku zřetelně kratšími sepalů, zelenožluté
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
zploštěle vejčité nažky ponořené ve vysýchající češuli
Semena
vysévají se celé kalichů zbavené nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
snadno zaměnitelná s podobnými druhy skupiny Chirophyllum - s list. segmenty obvykle širšími a elipčitými, shora lysými (A. alpigena Bus., A. chirophylla Bus., A. florulenta Bus., A. conjuncta Bab.) i pýřitými (A. amphisericea Bus., A. petraea Maill. a další); rovněž značně podobné A. alpina L. a A. saxatiis Bus. mají listy jen s 5-7 volnými segmenty
Dlouhověkost
nepříliš dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -36°C (USDA)
Faktor vody
xerofyt až mesofyt
Faktor půdy
propustná, dobře drenážováná, nepříliš vysýchavá, pH 6.5-8.0
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivá, upřednostňuje karbonátové horniny, roste však také na silikátových podkladech

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - poznámka
Hawke, 2004: v hodnocení nezařazena, mezi průměrně hodnocenými příbuznými A. conjuncta Bab. a A. saxatilis Bus. vyniká velmi dobře hodnocená A. alpina L. s dlouho přetrvávajícími květenstvími
Choroby a škůdci
rzi (Trachyspora, Puccinia), askomycety (Erysiphe, Alternaria, Coleroa, Naeviopsis, Gnomonia, Anthostomella, Phytophthora), ze škůdců motýli rodů Pyrgus a Pavonia, háďátka (Meloidogyne, Pratylenchus)
Doporučený spon pro výsadbu
12-16 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Množení oddělky
Množení - poznámka
dělení trsů v jarních termínech
Konečné hrnky
ve školkách 10-12 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data chybí

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

  • Alchemilla hoppeana

  • Alchemilla conjucta

  • Alchemilla saxatilis

  • Alchemilla alpina

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena