Vědecký název taxonu
Juniperus virginiana
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
´Glauca´
Český název
jalovec viržinský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
původem ve střední a východní části Severní Ameriky, prakticky v souvislém pásu od jihovýchodních částí Kanady až po Floridu.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 m velký strom, v mládí s kuželovitou vzpřímeně stavěnou korunou, ve stáří s korunou spíše zaokrouhlenou kuželovitě vejčitého tvaru a s četnými vodorovně odstávajícími větvemi.
Výhony
tenké, nejvýše do 1 mm silné a nápadně čtyřhranné na průřezu, po rozemnutí jen nevýrazně aromatické.
Listy
nese jehlice dvojího typu. Převažující šupinovité, šedozelené, adultní jehlice jsou kosočtverečně vejčité, přibližně 1,5-2 mm dlouhé, zakončené zřetelnou špičkou. Šupinovité listy jsou na svém obvodu bez zřetelné kresby, dále kýlnaté a k výhonu jen volně přitisklé, u špičky pak mírně odstáté. Jehlicovité juvenilní listy bývají nejčastěji vstřícně postavené a zhruba 5-8 mm dlouhé. Jejich báze sbíhá po výhonu.
Plody
rostliny bývají jak jednodomé, tak i dvojdomé, zdužnatělé šištice jsou vejčité a drobné, zhruba o velikosti 4-6 mm. Ve zralosti tmavomodré, zřetelně ojíněné. Dozrávají již v prvním roce.
Kůra a borka
relativně tenká, podélně vláknitě odlupčitá, červenohnědá až šedohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Juniperus chinensis - výhony obvykle 1-1,5 mm silné, oblé, šupinovité jehlice jsou po okraji bělavě lemované a ukončené tupou špičkou. Špičky jehlic k výhonu přisedlé. Juvenilní jehlicovité jehlice uspořádány po 3 v přeslenu a zhruba 6-10 mm dlouhé. Šištice kulovité, modrobíle ojíněné, zrají 2 rokem; Juniperus scopulorum - výhony max. 1 mm silné, aromatické, nevýrazně čtyřhranné, šupinovité jehlice bez výrazné kresby na hranách a na hřbetě se žlázkou, jehlicovité přítomny jen zřídka a uspořádány jsou po dvou, modře zbarvené (ojíněné) šištice jsou kulovité nebo smáčkle kulovité a dozrávají druhým rokem; Juniperus x media - keřovitě rostoucí druh, ploše rozprostřený růst.
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
výrazně světlomilný druh, který v zastíněných partiích brzy ztrácí jehlice a vyvětvuje.
Faktor tepla
relativně dobře mrazuvzdorný, omrzající v nepříznivých zimách jen na nejmladších výhonech, případná mrazová poškození jehlic regeneruje dobře, vhodný pro oblasti I-III.
Faktor vody
nejlépe vyhovují stanoviště středně vlhká, dobře však roste i na ostatních lokalitách. Nehodí se do půd těžkých a málo vzdušných, podobně pak do půd extrémně suchých či podmáčených. Velmi dobře snáší nízkou vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
na kvalitu půdního horizontu značně nenáročný, preferuje stanoviště bohatá na vápník a půdy živné, obstojně však roste i na minerálně chudých a písčitých podkladech.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
původní druh používán zejména v minulosti v historických objektech zeleně, poměrně často v pěstování jsou i jeho četné odrůdy (některé i keřovitého vzrůstu), pěstují se především kultivary zajímavé barvou ojehličení a tvarem, doplňkový druh, především do skupinového použití, ale i jako solitéra.
Choroby a škůdci
v sušších oblastech mohou být problémem červci.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi dobře toleruje znečištění a mětské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
původní druh nejčastěji generativně, kultivary především řízkováním.
Odrůdy
´Burkii´- jehlicovitá forma, kuželovitý vzrůst, modrozelený vzhled, až 4 m; ´Glauca´ - převážně šupinovité jehlice, sivě namodralý vzhled, až 10 m; ´Grey Owl´- keř, podobný na J.x media, sivěmodrý, s množstvím šištic, 3 m; ´Kosteri´- keř, podobný na J. x media, avšak živě zelený, hrubší textura, ploše rozprostřený, 1,5 m; ´Pendula´ - konečky větévek obloukovitě jemně převisající, až 10 m; ´Tripartita´- keř, modrozeleně zbarvený s převažujícím podílem jehlicovitých jehlic, rozsochatý, až 4 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena