Lysimachia nummularia - výhon

Vědecký název taxonu
Lysimachia nummularia
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
vrbina penízkolistá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
ze střední Evropy do balkánských hor, v Severní Americe zplanělá

Zařazení

Fytocenologický původ
helorgadofyt, telmatofyt; lužní lesy, mokré louky, břehy vodních toků, z nížin do kolinního stupně
Pěstitelská skupina
Trvalka polostálozelená
Životní forma
Chamaefyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
plazivá kobercovka, stěží 0.1 m vysoká
Kořen
bílé adventivní kořeny z nodů
Výhony
hranaté, plazivé, lysé, přes 0.5 m dlouhé, kořenující
Listy
vstřícné, krátce řapíkaté, okrouhle vejčité se srdčitými bázemi, lysé, svěže zelené, rumělkově žláznatě tečkované
Květenství
květy solitérní z paždí listů zprostřed lodyh
Květy
aktinomorfní, různoobalné, srostloplátečné ,nálevkovitě pětičetné, zlatožluté, haplostemonické, zhruba velikosti listů
Opylovací poměry
Částečně samosprašná
Plody
okrouhlé tobolky otvírané chlopněmi
Semena
trojhranná, bradavičnatá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
jen stěží zaměnitelná s jinými plazivými hygrofyty s úžlabními květy - evropskou Lysimachia nemorum L. s listy vejčitě přisedlými, nebo asijskou Lysimachia japonica Thunb. s listy krátce řapíkatými, avšak pýřitými; obě jsou drobnokvěté a celkově útlejšího vzrůstu
Vytrvalost
spolehlivě vytrvalá
Dlouhověkost
dlouhověká až velmi dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá, ale plné slunce jen při dostatku vody; produkce v hrnkách 40 - 60 klux
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -28°C (USDA); produkce v hrnkách 18°C-22°C/16°C
Faktor vody
hygrofyt; žlutolisté odrůdy na vodu náročnější
Faktor půdy
vododržná, slabě kyselá (pH 5.8-6.2), nezasolená (EC 1.8-2.2 mS.cm)

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, A - Alpinum, OV - Okraj vody a OV1 - Okraj vody - zóna mělkých močálů a bažin
Použití - pro trvalky - poznámka
GR 2-3 so-hs, příležitostně FR 2-3 so-hs a WR 2-3 so-hs (slunná až polostínná stanoviště) - nenáročná, snadno pěstitelná trvalky
Použití
pro rychlý růst a snadnou množitelnost je nabízená také firmami jako nepravá letnička za účelem pěstování v každoročně obnovovaných nádobách - truhlíky, závěsné nádoby (převisy). Nachází také uplatnění ve floristické tvorbě.
Choroby a škůdci
ascomycety (Rhizoctonia, Cercospora, Gnomonia, Metasphaeria), rzi (Puccinia), chytridiomecety (Synchytrium), ze škůdců roztoči (Aceria), mšice (Pemphigus), pilatky (Monostagia)
Doporučený spon pro výsadbu
6-10 ks/m2

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Množení oddělky
Množení - poznámka
řízky zakoření pod vodní mlhou při 20°C-24°C během čtyř týdnů
Mezihrnky
(zakořenělé řízky přímo do konečných hrnků)
Konečné hrnky
0-12 cm kontejnery nebo 16-20 cm závěsné košíky (4-6 zakořenělých řízků, dvakrát zaštipování)
Retardace
ne
Květní tvorba
pravděpodobně dlouhodenní rostliny, exaktní data dosud málo známa
Odrůdy
odrůdy s listy žlutozelenými (´Aurea´, ´Goldie´, ´Goldilock´)

Ostatní

Poznámka
v německém hodnocení (Götz & al., 2011) L.nummularia velmi dobrá ** (1985), ´Aurea´ jen se sbírkovým významem (ale AGM 1993!)

Grafické přílohy

  • Lysimachia nummularia - výhon

  • Lysimachia nummularia - diploid

  • Lysimachia nummularia - tetraploid

  • Lysimachia nummularia ´Aurea´

  • Lysimachia nemorum

  • Lysimachia japonica

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena