Vědecký název taxonu
Carex pendula
Jména autorů, kteří taxon popsali
Huds.
Odrůda
-
Český název
ostřice převislá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Carex maxima Scop.
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
domácí taxon

Zařazení

Fytocenologický původ
břehy potoků, okraje lesních cest, paseky a světliny v lese
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
statná, hustě trsnatá tráva, 50 - 90 cm vysoká v listu
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla 120 - 140 cm dlouhá, plná, řídká, přímá, tuhá, bez kolének, na průřezu 3 hranná
Listy
na líci svěže zelené, na rubu šedivé, 30 - 80 cm dlouhé, 1 - 2 cm široké, na průřezu písmena W, na koncích obloukovitě ohnuté
Květenství
řídké, až 50 cm dlouhé, tvořené 5 - 7 oddálenými klasy - horní přisedlé, dolní stopkaté; vrcholový klas samčí, zbylé samičí. Klasy dlouhé, válcovité, silně obloukovitě ohnuté
Květy
klásky
Plody
mošnišky (peryginium - zdánlivý plod) - nažka zabalená v pleve; mošnišky 3 - 3,5 mm - delší a širší než hnědá pleva, nafouklé, náhle ukončené slabě vykrojeným zobánkem
Vytrvalost
mrazuvzdorná
Dlouhověkost
dlouhověká trvalka
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka
raší v polovině dubna

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
na vhodném stanovišti semení

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
přímé slunce v zimě ji poškozuje - spálené listy
Faktor tepla
bez specifických nároků
Faktor vody
vlhké až čerstvé půdy, v suchých půdách trpí
Faktor půdy
živná, hluboká, těžší půda
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
upřednostňuje kyselou půdu

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době květu zelená květenství, po odkvětu hnědnou
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
solitera nebo menší skupiny - nechat vyniknout silně obloukovitou strukturu květenství a svěže zelený list
Použití
ideální v přírodě podobných VP spolu s jinými stínomilnými trvalkami a kapradinami
Doporučený spon pro výsadbu
2 - 3 ks/m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
dělením brzy na jaře nebo výsevem semen, která klíčí snadno a rychle

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena