Vědecký název taxonu
Celtis occidentalis
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
břestovec západní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
na suchých svazích

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
středně rychle rostoucí strom, výška 15-20 m, koruna široká, větve poněkud převisající
Výhony
letorosty tenké, v mládí chlupaté, později červenohnědé, lesklé se žlutými lenticelami, střídavé větvičky pravidelně uspořádané
Pupeny
střídavé, malé
Listy
vejčité až vejčitě kopinaté, pilovité, na bázi asymetrické, na konci přišpičatělé, 5-12 cm dlouhé, líc leskle zelený, lysý, rub řídce chlupatý, řapíky 1-1,5 cm
Květenství
krátké hrozny v úžlabí listů
Květy
nenápadné, žlutobílé, jednotlivé nebo po třech, na okraji brvité
Plody
kulatá nebo vejčitá oranžová až červenohnědá peckovice, dlouhá 0,7-1 cm, pecky jamkaté
Kůra a borka
šedohnědá hladká kůra, brzy se na ní vytvářejí korkovité výrustky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Celtis australis (listy užší a na rubu chlupaté; kůra dlouho hladká, bez podélných korkovitých výrustků)
Dlouhověkost
středněvěký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
květy na letorostch zároveň s listy

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
plody dozrávají v listopadu až prosinci

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný, snese polostín
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
teplomilný, oblasti I-II, namrzá, mladé rostliny jsou citlivé k mrazu
Faktor vody
snese sucho
Faktor půdy
daří se mu v hlubších, lehčích, propustných půdách
Faktor půdy - poznámka
snáší vápník

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim výrazný zlatožlutý barvič
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
solitéra, aleje, okraje skupin, vhodný i do města; doplňková dřevina
Choroby a škůdci
trpí grafiózou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásně zlatožlutě barví; výrazná korkovitá borka, mělce koření - často se vyvrací

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Hřížení, Očkování a Roubování
Množení - poznámka
kultivary očkujeme na kořenový krček semenáčů C. occidentalis
Odrůdy
Celtis occidentalis 'Oahe' - habitus hustší, oválný, nepravidelný, roste asi 50 cm za rok, Celtis occidentalis 'Eagle Lake' - habitus kulovitý až rozkladitý

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena