Agastache rugosa ´Alabaster´

Vědecký název taxonu
Agastache rugosa
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Fisch.& Meyer) Kuntze (1891; 1835...
Odrůda
-
Český název
agastache vrásčitá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Elsholtzia monostachya Lév.& Vaniot
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přímořské nížiny Dálného Východu

Zařazení

Fytocenologický původ
chledofyt: narušená antropogenní stanoviště
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímená trsnatá trvalka do 1.0 m (příležitostně až 1.5 m) vysoká
Kořen
adventivní z krátkých větvených oddenků
Výhony
vzpřímené, chudě větvené, hranaté, drobně pýřité, vespod olysávající
Listy
řapíkaté, srdčitě vejčité až trojúhle kopinaté, hrotnaté a hrubě zubatě vroubkované, svrchu olysalé, vespod žláznatě pýřité
Květenství
lichopřesleny stažené v kompaktní, cylindrická, klasnatá květenství
Květy
neveliké, různoobalné, srostloplátečné (zygomorfně trubkovité), dvoupyské (původně pětičetné), purpurově modré
Plody
hnědé, žebernaté, svrchu pýřité tvrdky
Semena
(vysévají se celé tvrdky)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměňována s řadou severoamerických druhů typové sekce Agastache (Chiastandra): A. foeniculum (Pursh) Ktze. (listy vespod běloplstnaté, purpurové květní kalichy s menšími květy), A. urticifolia (Benth.) Ktze. (velmi podobná s kalichy lehce zvětšenými a růžově naběhlými), A. scrophulariaefolia (Willd.) Ktze. a A. nepetoides (L.) Ktze. (podobné s listy vespod lysými a nevonnými, poslední s květy zelenožlutými); v zahradách nadto početné, stěží rozpoznatelné hybridy s A. foeniculum
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Září
Remontování - poznámka
běžně kvete v červenci a srpnu, příležitostná květenství až do podzimu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -18°C (-24°C) (USDA); hybridy s A. foeniculum mrazuvzdornější (až -36°C)
Faktor vody
mezofyt
Faktor půdy
propustná, ale vododržná, slabě kyselá až zásaditá (pH 6.0-7.5)
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
upřednostňuje živinami bohaté půdy, prospívá ale i v půdách chudých

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca)
Použití - pro trvalky - poznámka
GR 2 so, příležitostně Fr 2 so (výslunná, přiměřeně vlhká stanoviště)
Choroby a škůdci
rzi (Micropuccinia), askomycety (Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Erysiphe, Didymella, Massariosphaeria), ze škůdců můry (Acontia), lesknáčci (Meligethes) a pidikřísci (Eupteryx)
Doporučený spon pro výsadbu
v menších skupinkách 3-4 rostliny na m2, nebo soliterně

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Množení oddělky
Množení - poznámka
výsevy přímo do 2 cm sadbovačů (2 g osiva k dopěstování tisíce rostlin, 2-3 semena pro buňku sadbovače) - při 20°C rychle vzchází na světle
Konečné hrnky
8-10 cm (1 plug) až 15 cm (2-3 plugs)
Retardace
vzácně ošetření paclobutrazolem ku zkrácení internodií mezi přesleny
Květní tvorba
exaktní data dosud málo známa, na potřebu vernalizace rozporuplné názory, obecně 6-12 týdnů při 4°C
Doba kultivace
kvetoucí rostliny do třceti týdnů po výsevu
Odrůdy
zhruba dvanáct odrůd lišících se především výškou a vybarvením květů (modropurpurové ´Black Ader´, ´Blue Fortune´, ´Serpentine´, ´Liquorice Blue´, ´After Eight´ a téměř žlutolistá ´Golden Jubilee´, růžové ´Pink Beauty´ a Red Fortune´, bílá ´Alabaster´ a ´Liquorice White´) včetně hybridů s A. foeniculum

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
Agastache hybrida 'Purple Haze' - XI/2017
Dodavatel
Agastache hybrida 'Purple Haze' - Botanické zahradnictví Holzbecherovi
Poznámka
z deseti odrůd typové skupiny Agastache, hodnocených RHS, pouze ´Blue Fortune´ oceněna AGM (2004)

Grafické přílohy

 • Agastache rugosa ´Alabaster´

 • Agastache ´Astello Indigo´

 • Agastache ´Summer Sky´

 • Agastache nepetoides

 • Agastache rugosa ´Golden Jubilee´- list

 • Agastache rugosa ´Golden Jubilee´

 • (Uher) Agastache rugosa ´Blue Fortune´

 • Agastache rugosa ´Compact Blue´

 • Agastache ´Astello Indigo´

 • Agastache foeniculum

 • Agastache rugosa ´Alabaster´. Foto: T. Kuťková

 • Agastache rugosa ´Blue Fortune´. Foto: T. Kuťková

 • Agastache rugosa ´Serpentine´. Foto: T. Kuťková

 • Agastache foeniculum ´Golden Jubilee´. Foto: T. Kuťková

 • Agastache ´Ayala´. Foto: T. Kuťková

 • Agystache foeniculum ´Purple Haze´. Foto: T. Kuťková

 • Agastache mexicana ´Kudos Gold´. T. Kuťková

 • Agastaxe mexicana ´Kudos Ambrosia´. T. Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena