Vědecký název taxonu
Cupressus arizonica
Jména autorů, kteří taxon popsali
Greene
Odrůda
-
Český název
cypřiš arizonský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
vyskytuje se v pohořích na jihozápadě Severní Ameriky, především v Arizoně, Kalifornii, Novém Mexiku a v severní části Mexika.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
8-10 (12) m velký strom, s úzce kuželovitou a pravidelnou korunou a jemnou těžkou texturou.
Výhony
čtyřhranné na průřezu, větvené takřka v pravém úhlu, zpravidla 1-1,5 mm široké.
Listy
šupinovité, modrozelené někdy šedozelené, jehlice jsou křížmostojně uspořádané a na větvičce se hustě střechovitě kryjí. K větvičce jsou celou délkou pevně přitisklé. Na středu kýlnaté jehlice je jen málo výrazná žlázka. Jehlice jsou aromatické.
Plody
Kulovité dřevnaté šištice dosahují zpravidla velikosti 2-2,5 cm v průměru. Složené jsou ze 6-8 plodních šupin, které jsou na konci ukončeny ostrou špičkou. V mládí jsou modravě ojíněné. Šištice po dozrání vytrvávají na stromě i mnoho dalších let.
Kůra a borka
poměrně atraktivní, nápadná červenohnědá, šupinovitě odlupčitá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Cupressus sempervirens - vzrůstnější druh s kuželovitou až sloupovitou korunou a tmavě zeleným lesklým zbarvením jehlic a poněkud tenčími (do 1 mm tlustými) čtyřhrannými větévkami. Kulovité šištice dosahují průměru 2-4 cm a jsou složeny z 8-14 plodních šupin.
Dlouhověkost
v ČR spíše krátkověká dřevina.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
značně světlomilný druh, který i v polostínu nápadně řídne a i v řídkém zápoji brzy vyvětvuje.
Faktor tepla
jen málo mrazuvzdorný, vhodný pouze do nejteplejších oblastí a na chráněné, závětrné lokality. Lze jej pěstovat v oblasti I. a za příhodných podmínek v oblasti II. Mladé rostliny i v těchto stanovištích vyžadují zimní ochranu. V méně příznivých zimách mohou být rostliny citelně poškozeny mrazem.
Faktor vody
nenáročný druh, který se spokojí i s minimem vláhy (podobně jako jalovce). Snáší dobře i nízkou vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
na úrodnost a složení půdního horizontu rovněž velmi nenáročný. Dobře roste i na stanovištích chudých, písčitých a kamenitých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
dosud spíše sbírkový druh a zajímavost, kterou je nutno vysazovat na teplá a chráněná stanoviště. Především pro soukromé objekty zeleně a sbírkové zahrady. S narůstající aridizací klimatu a postupným oteplováním se jeho význam v použití může podstatně zvýšit.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
zdá se tolerantní ke znečištění a městskému prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
Lze rozmnožovat výsevem semen vhodné provenience (v ČR nejčastěji), nebo roubováním na C. sempervirens, případně řízkováním.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena