Vědecký název taxonu
Helleborus orientalis
Jména autorů, kteří taxon popsali
Lam.
Odrůda
´Red Lady´
Český název
čemeřice východní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
-
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - poznámka
Kavkaz, černomořské pobřeží Turecka. Variabilní taxon na přirozených stanovištích (řada subspécií). Variabilita se projevuje ve vybarvení a různé skvrnitosti květu

Zařazení

Fytocenologický původ
horské a podhorské louky, řídké prosvětlené okraje lesů, křoviny
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímené mohutné trsy, dorůstající až do 50 cm
Pupeny
těsne u povrchu půdy na oddenku
Listy
v zimě přetrvávající. Nové raší po odkvětu květu a překryjí zasychávající staré. Přízemní listy dlanitě dělené, 5 - 11 četné, v průměru i více než 20 cm velké. Lístečky pevné, tmavě zelené, na okraji hrubě zubaté až pilované. Lodyžní menší, 3 - 5 četné.
Květenství
řídké, 1 - 3 - 5 četné na vzpřímených lodyhách, obloukovitě skloněné
Květy
podepřené listeny, velké 5 - 7 cm v průměru, variabilní v barvě - krémové, nazelenalé, fialové u bázy s tmavým tečkovaním
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Helleborus purpurascens, která je drobnější
Vytrvalost
vytrvalá, pomalu rostoucí
Dlouhověkost
dlouhověká až velmi dlouhověká. S věkem nabývá na mohutnosti a kráse. Citlivá na přesazování, přemnožování. Po "hýbání" z původního místa nejbližší roky neochotně kvete. Potřebuje delší čas na etablování se na stanovišti.
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)
Doba rašení - poznámka
květní poupata se u zemi objevují již lednu - únoru (dle počasí). Nové listy raší po odkvětu

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Únor
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
může být ovlyvněna průběhem zimy

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
prudké slunce spojené se suchem ji nesvědčí. Ve velkém stínu hůře kvete. Ideální je světlé stanoviště - lehčí polostín
Faktor tepla
mrazuvzdorný
Faktor vody
vlhká ale ne zamokřená půda. Extrémní sucho nesnáší, k mírnému suchu je docela tolerantní. V době extrémního letního sucha nutná zálivka
Faktor půdy
propustná, humózní, živná půda. Snese i těžší půdy
Faktor půdy - poznámka
neutrální ph

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetu. Zajímavá i v zelených semenících po odkvětu.
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití
vedle použití ve volné půdě ve venkovních výsadbách vhodná také pro truhlíky a různé nádoby (terasy, okna atd.) nebo ke krátkodobé dekoraci interiérů v předjarním období. Také jako řezaná květina - použití ve floristice. Za tímto účelem se často přirychluje
Choroby a škůdci
Padlí (Erysiphceae) Botryotiniová skvrnitost (plíseň šedá, Botryotinia fuckeliana) Fuzarióza Slimáci
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
ve vhodných podmínkách často vysemeňuje. Semenáče jsou variabilní ve svých znacích a kvetou po cca 4 letech. Celá rostlina prudce jedovatá. U některých lidí může kontakt s ní vyvolávat alergické reakce
Doporučený spon pro výsadbu
5 - 7 ks /m2

Množení

Množení
Generativní, Předpěstování sadby, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
při vegetativním množení malý koeficient množení ale odrůdy se zachovanými znaky. Dělíme na jaře po odkvětu. Oddělky s cca 3 - 4 pupeny. V praxi časté množení vybraných linií (často nestálých ve svých znacích) čerstvým osivem. Výsledkem je velká variabilita výpěstků.
Odrůdy
snadné křížení mezi sebou - vznik mnoha odrůd lišících se velikostí, barevností a skvrnitostí květů. Také řada hybridních odrůd u nichž je H. orientalis jedním z rodičovských druhů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF
Celky sbírek - poznámka
´Red Lady´- Labyrint zahrad

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
podzim 2015 - ´Red Lady´ - Labyrint zahrad
Dodavatel
podzim 2015 - ´Red Lady´ - Labyrint zahrad - Pereny - Ing. Pešičkková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena