Vědecký název taxonu
Záhon z přímého výsevu
Jména autorů, kteří taxon popsali
-
Odrůda
-
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
doc. Ing. Tatiana Kutkova, CSc.
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Záhon vytrvalých a jednoletých bylin je ukázkou přírodě podobného vegetačního prvku, založeného na jaře 2009 přímým výsevem semen. Cílem bylo vytvořit dynamicky se měnící společenstvo bylin a to jak v krátkodobém (v průběhu roka) tak dlouhodobém horizontu s co nejdelším kvetením v průběhu vegetace a s co nejmenšími nároky na následnou péči. Taxony pro sestavení výsevní směsi byly vybírány s ohledem na extrémní stanovištní podmínky – výrazné a dlouhodobé letní sucho, plné slunce. Záhon je v dosahu závlahové vody, se zálivkou se uvažovalo pouze v období extrémního sucha v roce založení. V prvním roce po výsevu se ve směsi uplatnili především letničky a některé trvalky s krátkým vývojovým cyklem (Silene vulgaris, Salvia verticillata, Anthemis tinctoria, Lavatera thuringiata). Ve druhém roce již dominovali rychle se vyvíjející, vitální trvalky (Silene vulgaris, Sanguisorba minor) a krátkověké trvalky (Anthemis tinctoria, Echium vulgare). Ojediněle se ještě do záhonu přesely některé z letniček, dominujících na stanovišti v roce realizace. V dalších letech byly ze záhonu vytrvalými druhy zcela vatlačeny. Standardní péče o záhon je omezena na 2 seče krovinořezem v průběhu roka (polovina srpna a první polovina dubna), jarní přihnojení a případnou zálivku v extrémním suchu.

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena