Vědecký název taxonu
"Silbersommer" - Stříbrné léto
Jména autorů, kteří taxon popsali
-
Odrůda
-
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
-
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Společenstvo bylin s vysokým stupněm autoregulace, pojmenováno jako „Silbersommer“ bylo zavedeno do pěstování v rámci projektu „Optimalizace trvalkových výsadeb ve veřejné zeleni“, který od roku 1997 probíhal v Německu a ve Švýcarsku. Cílem projektu bylo ověřit nový přístup k navrhování, zakládání a údržbě trvalkových výsadeb do extrémních podmínek městského prostředí (sucho, plné slunce, propustná, často skeletnatá půda) s cílem minimalizace finančních nákladů na péči. Společenstvo je vhodné pro řešení zbytkových ploch v podobě úzkých pásů mezi chodníkem a komunikací, kruhových objezdů, různých jiných zbytkových ploch ve městech. Při jeho navrhování není vytvářeno osazovací schéma, pouze je stanoven počet rostlin na m2, procentické zastoupení taxonů v jednotlivých skupinách. Společenstvo Silbersommer v experimentální zahradě zahradnické fakulty, na ploše 138 m2 , bylo založeno na podzim roku 2003, jako první svého druhu na území České republiky s cílem ověření možnosti použití tohoto typu trvalkové výsadby v našich podmínkách. Na 4 pokusných plochách (každá o výměre cca 35 m2) bylo vysazeno celkem 836 ks trvalek (36 druhů) a 1880 ks cibulovin (5 druhů) v průměru cca 6 ks/m2. V souladu s metodikou zakládání tohoto typu vegetačního prvku byly vysazené trvalky a cibuloviny rozděleny na solitérní, skupinové, půdopokryvné a vtroušené. Příprava stanoviště, výsadba trvalek: - odstranění svrchní vrstvy půdy (cca 12-15 cm) - odplevelení Roudapem (celkem 3x) - rozprostření vrstvy štěrku (vápenec frakce 0 – 32 mm) - výsadba trvalek a cibulovin - zamlčování výsadby štěrkem (čedič, 3 cm, frakce 8 – 16 mm) Údržba záhonů: - plošné posečení porostu záhonu brzy na jaře (rostliny působí v průběhu zimy svými strukturami a tvary) - vytrhnutí náletu plevelů z okolních ploch - přihnojení záhonu na jaře - omezení některých, příliš bujně rostoucích taxonů

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena