Vědecký název taxonu
Viburnum opulus
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
´Nanum´
Český název
kalina obecná
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Opulus vulgaris, Viburnum lobatum
Autor
Jana Mokričková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Původ kultivaru: kultivar vyselektován v roce 1841 ve Francii

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý keř opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
víceméně kulovité nebo polokulovité, nepříliš hustě větvené keře, základní větve poněkud vystoupavě postavené, výška kolem 0,5 - 1 m
Výhony
letošní větévky lysé nebo pýřité, s nápadnými lenticelami, loňské větévky žlutavé nebo červenohnědé
Pupeny
zimní pupeny vejcovité, lysé
Listy
čepel okrouhlá, okrouhle vejčitá až široce vejčitá nebo obvejčitá, 3–12 × 2–10 cm velká, lysá, obvykle dlanitě 3laločná, vzácně 5laločná, světle až tmavě zelená, naspodu šedozelená, báze zaoblená, uťatá nebo mělce srdčitá, vrcholek laloků zašpičatělý, okraj nepravidelně zubatý, středový lalok většinou čtyřúhlý, vzácně vejčitý, postranní laloky trochu vně rozestálé, vejčité, listy horních částí větévek často úzké a dlouhé, eliptické až podlouhle kopinaté a celistvé, okraj řídce vroubkovaný nebo mělce 3laločný, laloky celokrajné nebo téměř, postranní krátké, středový prodloužený, na podzim jsou listy vínově červené, bazální žilky 3
Květenství
květy ve složených okoličnatých vrcholících či okoličnatých latách majících 5–10 cm v průměru
Květy
fertilní květy 4–6 mm široké, kališní trubka obkónická, asi 1 mm, lysá, laloky trojúhlé, lysé, koruna bílá a kolovitá, laloky téměř okrouhlé, prašníky žlutobílé nebo purpurové, blizny 2laločné, sterilní květy okrajové, bílé, 13–25 mm v průměru, dlouze stopkaté, laloky široce obvejčité, tyčinky asi 1.5× delší než koruna, prašníky žluté, semeníky cylindrické
Plody
peckovice - páchnoucí, (živě) červené a téměř kulovité či kulovitě vejcovité, 8–12 mm v průměru
Semena
pecky smáčklé a téměř kulovité, 7–9 mm v průměru
Kůra a borka
borka tenká a světle šedá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
špatně snáší horký a suchý úpal při letních vedrech
Faktor tepla
Zóna 4 (- 34 °C)
Faktor vody
vyhovují jí vlhčí půdy, a vyšší vzdušná vlhkost
Faktor půdy
pH mírně kyselé až mírne zásadité, půdy vyžaduje hlubší humózní

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
řez nevyžaduje, starší jedince možno v předjaří prosvětlovat

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době květu
Použití
okrasný keř - solitera, skupiny
Choroby a škůdci
hojně napadána listovými mšicemi

Množení

Množení
Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky a Roubování
Množení - poznámka
nejčastější je množení řízkováním, za použití bylinných nebo dřevitých řízků

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště
2009

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena