Asparagus setaceus ´Pyramidalis´

Vědecký název taxonu
Asparagus setaceus
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Kunth) Jessop (1966; 1850 jako...
Odrůda
-
Český název
chřest péřitý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Asparagus plumosus Baker
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Natalu a Transvaalu po Mozambique a Zimbabwe

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - světlé a suché lesy
Pěstitelská skupina
Liána a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
ovíjivé svěže zelené rostliny s vícenásobně a planárně větvenými stonky, odvětvujícími konečně v drobná lineární kladodia
Kořen
adventivní kořeny z krátkého rhizomu
Výhony
zprvu obloukovitě vzpřímené, později ovíjivé, lysé, spirálně odvětvené v homalotropicky stavěný obrost se svazčitými nitkovitými kladodiemi
Listy
silně redukované v zakřivené, ostnité šupiny
Květenství
krátké hrozny s odčlánkovanými, poniklými, vesměs terminálními kvítky
Květy
drobné, stejnoobalné, trojčetné, diplostemonické, krémově bílé
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
kulaté červené dvou- až třísemenné bobule
Semena
oblá, černá, poměrně veliká
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná (s prakticky však nepěstovaným) Asparagus africanus Lam. s hrozny místy latnatě větvenými (kvítky úžlabní i terminální)
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Říjen
Konec doby kvetení
Leden
Doba kvetení - poznámka
v domovině výrazně sezónní kvetení (od srpna do září, od listopadu do prosince dle ekotypu), v kultivaci kvete nepravidelně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
výsevy (klíčí ve tmě!!) po vzejítí 10 klux, optimum k produkci stonků k řezu 30-40 klux, méně než 2 klux: prakticky bez přírůstků; k udržení kvality v bytech nejméně 2 klux
Faktor tepla
výsevy 22°C-28°C, produkce v létě 24°C - náročnější než jiné druhy, ani v zimě ne pod 20°C/16°C, za nižších teplot chlorózy
Faktor vody
voda nejvýše středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr (chlor do 300 mg, sodík 150 mg); přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, polystyrénem, ve vrstvě min. 0.2 m vysoké; pH 5.0-6.0, EC do 1.4-1.8 mS/cm, 3-4 kg NPK / m3
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
pozor na negativní důsledky příliš kyselých substrátů (háďátka atd.)

Užitné vlastnosti

Použití
rostliny pro řez zeleně, hrnkové květiny
Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Alternaria, Haematonectria, Myrothecium, Rhizoctonia, Clypeosphaeria, Leptosphaeria, Diaporthe, Mycosphaerella, Melanospora, Richonia, Phomatospora, Sclerotinia, Pleospora, Pyronopeziza, Giberella, Zopfia, Sclerotinia a další); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), háďátka (Meloidogyne, Paratrichodorus, Dolichodorus, Criconemella a další)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: výsadba na vyhřívané stoly nebo v hrnkách, 36-44 rostlin na m2 s výtěžností 360-400 (600) stonků z m2 (asi 40% v I.jakostní třídě)

Množení

Množení
Předpěstování sadby a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
výsevy: osivo uchovatelné 18 měsíců při 2°C, klíčivost do 60% (cca 25 tisíc zrn / kg); tkáňové kultury: disky z mladých výhonů
Mezihrnky
obvykle pikýrování rostlin v 8. (16.) týdnu po vzejití do 8 cm hrnků
Konečné hrnky
12 cm hrnky (30-36 hrnků na m2 - za příliš těsného rozestavění žloutnutí a opad kladodií!) po dalších osmi týdnech kultivace
Retardace
hydroxychinolinsulfáty (8-HQS) a hemihydrochloridy aminooxyacetátů (AOA) výrazně zvyšují trvanlivost řezaných stonků
Květní tvorba
pravděpodobně fotokumulativní; v produkci nežádoucí
Doba kultivace
k produkci řezané zeleně zhruba tři - čtyři roky
Odrůdy
několik málo odrůd lišících se habituelně (´Minor´, ´Pyramidalis´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
v ročním obratu rodu Asparagus na VBN (hrnkové a řezané květiny) činí podíl A. setaceus 4.41 mil.eur (řezaná zeleň: 36.67 mil.stonků - nejvíce "extra veren" a "lang getopt") a 176 tis.eur (245 tisíc prod.hrnků)
Poznámka
Obermeyer (1985) přiznává skupině Protasparagus statut rodu a rekombinuje A. plumosus jako Protasparagus setaceus (Kunth.) Oberm.; Malcomber & Demissew (1992) akceptují skupinu toliko na úrovni podrodu, zatímci Ito & al. (2008) ji shledávají parafylatickou

Grafické přílohy

  • Asparagus setaceus ´Pyramidalis´

  • Asparagus setaceus ´Plumosus´- ultim.větévka

  • Asparagus setaceus ´Plumosus´

  • Asparagus setaceus ´Pyramidalis´- ultim.větévka

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena