Použití Pennisteum setaceum ´Rubrum´ ve vyvýšeném záhonu

Vědecký název taxonu
Pennisetum setaceum
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Forssk.) Chiov.
Odrůda
-
Český název
dochan setý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
P. macrostachyum Fresen., P. rueppelii Steud.
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Sicílie, severní Afrika, Malá Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina
Letnička nepravá
Pěstitelská skupina - poznámka
v domovině vytrvalý druh, u nás nepřezimuje
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzdušná, jemná, trsnatá tráva, v listu vysoká přibližně 50 - 60 cm, v květu 70 cm - 90 cm
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla vzpřímená, pevná, okrouhlá
Listy
šedo zelené, na okraji drsné, úzké, obloukovitě ohnuté
Květenství
vzpřímený, pouze mírně ohnutý licholsa, dlouhý 15 - 25 cm, široký 1 - 2.5 cm. Osiny méně nápadné a kratší než. P. villosum. Lichoklasy zbarvené do fialově červené barvy.
Květy
lichoklas s osinami
Plody
obilka
Vytrvalost
v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Říjen
Doba kvetení - poznámka
začátek nakvétájí ovlivňuje velikost a kvalita předpěstované sadby; náleží k nejpozději nakvétajícím travám pěstovaným jako letničky.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla
teplomilný taxon vyžadující předpěstování
Faktor vody
zahradní půda s občasnou zálivkou
Faktor půdy
živné, propustné půdy. V těžkých hlinitých, zamokřených půdách a v chladném létě neprospívá - slabě kvete nebo nemusí vůbec zakvést
Faktor půdy - poznámka
propustná zahradní půda bez specifických požadavků

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
velmi dekorativní především v době květu; červenolisté odrůdy i v listu
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití
Solitérní nebo skupinová výsadba v letničkových záhonech, ve společenstvech s kamenem; řez; sušení - nutno sklízet na počátku metání. Lichklasy se i tak mohou rozpadat. Vhodná i pro pěstování ve větších nádobách.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
Velmi elegantní tráva s obloukovitou strukturou
Doporučený spon pro výsadbu
3ks/m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby
Množení - poznámka
předpěstování ze semen v dubnu. K výsevu lze použít část klásků nebo špetky semen do sadbovačů. Výsadba na záhon v druhé polovině května.
Odrůdy
´Rubrum´(syn.´Atropurpureum´; ´Cupreum´) - purpurově zbarvené listy, 70 - 10 cm vysoké. ´Rubrum Dwarf´ (´Burgundy Blaze´, ´Cupreum Compactum´) - purpurově zbarvené listy, kompaktní růst do 60 cm.

Grafické přílohy

  • Použití Pennisteum setaceum ´Rubrum´ ve vyvýšeném záhonu

  • Použití Pennisteum setaceum ´Rubrum´ v pestrém smíšeném záhonu

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena