Vědecký název taxonu
Helianthus x laetiflorus
Jména autorů, kteří taxon popsali
Persoon
Odrůda
´Oktoberstern´
Český název
slunečnice pozdní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Helianthus superbus Watson
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
po celém severoamerickém východě z Ontaria a Quebecu po Alabamu a Texas (do Oregonu nejspíše zavlečen) - hybrid mezi H. pauciflorus a H. tuberosus

Zařazení

Fytocenologický původ
Chledofyt - okraje silnic a polí, zpravidla v nížinách do 300 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
výběžkatě rozpínavá vzpřímená trvalka, 1.2 - 2.0 m vysoká
Kořen
silné adventivní kořeny z podzemních oddenků
Výhony
přímé, nanejvýš při vrcholu větvené, roztroušeně chlupaté
Listy
většinou vstřícné, řapíkaté, kopinaté s pilovitými okraji, drsně chlupaté a žláznatě tečkované
Květenství
úbory s 15-20 žlutými paprsky (u řady odrůd více), sedmdesáti nebo více kvítky disku a zákrovem z 25-35 kaštanově hnědých, kopinatých, žláznatých, abaxiálně pýřitých, přitisklých listenů nestejné velikosti
Květy
různoobalné (kalichy přeměněny v osinkaté šupiny), srostloplátečné, pětičetné, haplostemonické - kvítky disku koleomorfní, oboupohlavné, obvykle purpurové; paprsky souměrné, třízubé, jalové, žluté
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
neveliké, obkopinaté, bočně stlačené, lysé, purpurově černé nažky
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
snadno zaměnitelné především rodičovskými taxony: Helianthus pauciflorus Nutt. se zákrovními listeny rovněž přitisklými, ale široce vejčitými a lysými, a Helianthus tuberosus L. s listeny zákrovu rozloženými a téměř stejně velikými
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Říjen
Doba kvetení - poznámka
rané odrůdy nakvétající od července (´Monarch´, ´Praecox´), pozdní od září (´Oktoberstern´)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
dopěstování výsadby schopných rostlin 16°C, ke kontrole nežádoucího prodlužovacího růstu i 10°C; mrazuvzdorná údajně do -48°C (USDA)
Faktor vody
mezofyt - vhodná závlaha (vysoké požadavky na živiny a vodu zejména v dubnu a květnu při elongaci květních stonků), za sucha trpí padlím
Faktor půdy
přizpůsobivá v provzdušněných, spíše neutrálních (pH 6.0 - 7.0) půdách
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
kvetení - od července do října v závislosti na odrůdách
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
také k řezu květenství
Choroby a škůdci
početné askomycety (Erysiphe, Sclerotinia, Botryotonia, Diaporthe, Alternaria, Septoria), rzi (Puccinia) a oomycety (Phytophtora); ze škůdců mšice (Macrosiphon, Aphis, Aulacorthum), křísci (Eupteryx) a červci (Chloropulvinaria), vrtalky (Liriomyza), zavíječi (Ostrinia), mandelinky a kovaříci (Longitarsus, Psylliodes, Agriotes)
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách dvě až tři rostliny na m2; výsadby k řezu květenství 1.0 x 1.0 (1.4) m

Množení

Množení
Vrcholové řízky, Dělení trsů, Množení oddělky a Množení odkopky
Množení - poznámka
výsevy pouze u rodičovských druhů
Konečné hrnky
12-16 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
zjevně krátkodenní rostliny - exaktní data dosud nepublikována, vernalizace není nutná
Doba kultivace
kultury k řezu nejvýše tři roky: v prvním roce do dvaceti, ve druhém asi 40 kvetoucích stonků, s rostoucí hustotou porostu výnosy klesají
Odrůdy
asi deset odrůd lišících se vzrůstností a raností: nejvyhledávanější ´Oktoberstern´, ´Monarch´ a poloplná ´Miss Melish´ (poslední dvě oceněny AGM 2001)

Ostatní

Poznámka
velkokvěté klony nabízené pod jménem Helianthus atrorubens Lam. náleží také tomuto kříženci - pravý H. atrorubens L. roste trsnatě, nebývá plně zimovzdorný a nejspíš není v kultivaci.

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena