Solidago ulmifolia

Vědecký název taxonu
Solidago rugosa
Jména autorů, kteří taxon popsali
Miller
Odrůda
´Fireworks´
Český název
zlatobýl svraskalý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Solidago aspera Ait.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
po celém severoamerickém východu z Ontaria a Quebecu do Texasu

Zařazení

Fytocenologický původ
v lesích podél vodních toků, na písčinách a v příkopech (helorgadofyt, amnochtofyt, taphrofyt), z nížiny k 1200 m n.m. do hor
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
výběžkatě rozbíhavá vzpřímená trvalka, 0.4-1.8 m vysoká
Kořen
adventivní kořeny z podzemních oddenků
Výhony
přímé, větvené, hustě pýřité až téměř lysé
Listy
střídavé, do 0.1 m dlouhé, přisedlé, hrotnatě elipčité, ostře zubaté, shora drsně pýřité s vyniklou nervaturou, v květenstvích redukované
Květenství
početné (až 1500) drobné úbory s 6-8 žlutými paprsky a zhruba pěti kvítky v disku, seskládané v bohatých pyramidálních latách s hadovitě protaženými, zprohýbanými větvemi
Květy
různoobalné (kalichy přeměněny v šupiny a štětinky), srostloplátečné, pětičetné, haplostemonické - kvítky disku koleomorfní, oboupohlavné, žluté; paprsky souměrné, drobné, plodné (samičí), žluté
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
drobné drsné nažky s přetrvávajícím štětinkatým chmýrem
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
extrémně proměnlivý taxon zaměnitelný s řadou druhů podskupiny Venosae - především se S. ulmifolia Wild. (trsnatý druh s křídlatě řapíkatými a jen řídce pýřitými listy); rovněž podobné druhy podsekce Triplinerviae (S. canadense L., S. gigantea Ait.) se liší trojžilnými listy.
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Září
Konec doby kvetení
Říjen
Doba kvetení - poznámka
pozdnější populace kvetou často ještě v listopadu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
tolerantní slunečným expozicím za dostatku vody
Faktor tepla
mrazuvzdorná údajně do -34°C (USDA)
Faktor vody
druh náročný na vodu (hygrofyt)
Faktor půdy
přizpůsobivá v mokrých, přitom ale nepříliš sléhavých, slabě kyselých (pH 5.5 - 6.5) půdách
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 4-6 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
Hawke, 2000: odrůda ´Fireworks´ mezi nejlépe hodnocenými zlatobýly, za květu ztrácí ale spodní listy - lépe se uplatní v podrostu dřevin
Choroby a škůdci
z nejvýznamnějších ascomycety (Erysiphe, Sclerotium, Phyllachora, Elsinoe) a rzi (Coleosporium); ze škůdců mšice (Aulacorthum, Masonaphis), síťnatky (Corythucha), vrtalky (Liriomyza, Nemorimyza), květilky (Botanophila, Pegohylemyia), obaleči, píďalky, pilatky, pernatušky a jiní motýli (Argyrotaenia, Eupithecia, Ourapteryx, Leioptilus, Pachyprotasis, Coleophora)
Doporučený spon pro výsadbu
v zapojených výsadbách 1-2 rostliny na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Vrcholové řízky, Dělení trsů a Množení oddělky
Konečné hrnky
ve školkách obvykle v 12 cm hrnkách
Odrůdy
´Fireworks´ s paprčitě rozbíhavými kvetoucími větévkami

Ostatní

Poznámka
S. rugosa snadno hybridizuje s druhy jiných skupin, což ještě ztěžuje už samu o sobě nesnadnou determinaci

Grafické přílohy

  • Solidago ulmifolia

  • Solidago rugosa ´Firework´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena