Vědecký název taxonu
Helianthus x multiflorus
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné
Odrůda
´Capenoch Star´
Český název
slunečnice mnohokvětá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
zahradní hybrid - uvedené fytochoriony odpovídají rodičovským taxonům (H. decapetalus a H. annuus)

Zařazení

Fytocenologický původ
Chledofyt - okraje silnic a polí, zpravidla v nížinách do 300 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatě vzpřímená trvalka, 1.0 - 1.5 m vysoká
Kořen
silné adventivní kořeny ze spleti podzemních oddenků
Výhony
přímé, větvené, drsnně chlupaté
Listy
střídavé a vstřícné, řapíkaté, široce vejčité s hrubě zubatými okraji, drsně chlupaté
Květenství
úbory až 0.1 m veliké, s 25-35 (u plných odrůd i značně více) žlutými paprsky kol disku 30-40 mm širokého, chráněné zákrovem kopinatých, zelených, odstálých listenů
Květy
různoobalné (kalichy přeměněny v osinkaté šupiny), srostloplátečné, pětičetné, haplostemonické - kvítky disku koleomorfní, oboupohlavné, obvykle zluté; paprsky souměrné, třízubé, jalové, žluté
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
neveliké, obkopinaté, bočně stlačené, lysé, purpurově černé nažky (jsou-li vyvíjeny, zřídkakdy klíčí)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
hybridy jsou v zahradách šířeny pod jménem Helianthus decapetalus L., který má ale lysé stonky, kopinaté listy a úbory s 8-12 paprsky a jen asi čtyřiceti tubulárními kvítky v disku nanejvýš 20 mm širokém; s druhým rodičovským taxonem, jednoletým H. annuus L., jsou zaměnitelné stěží.
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Říjen
Doba kvetení - poznámka
rané odrůdy nakvétající od července (´Jessica´, ´Soleil d´Or´), pozdnější od srpna (´Meteor´, ´Morgensonne´, ´Triomphe du Gand´a další)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
spolehlivě mrazuvzdorná do -20°C (USDA), ničí ji ale v zimě myši
Faktor vody
mezofyt - vhodná závlaha (vysoké požadavky na živiny a vodu zejména v dubnu a květnu při elongaci květních stonků), za sucha trpí padlím
Faktor půdy
přizpůsobivá v provzdušněných, spíše neutrálních (pH 6.0 - 7.0) půdách
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
kvetení - od července do října v závislosti na odrůdách
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
také k řezu květenství
Choroby a škůdci
početné askomycety (Erysiphe, Sclerotinia, Botryotonia, Diaporthe, Verticillium, Leptoshaeria, Alternaria, Septoria), rzi (Puccinia) a oomycety (Plasmopara, Phytophtora); ze škůdců mšice (Macrosiphon, Aphis, Brachycaudus, Aulacorthum, Trama), křísci (Eupteryx) a červci (Chloropulvinaria), vrtalky (Liriomyza), zavíječi (Ostrinia), mandelinky, kovaříci a jiní polyfágní brouci (Psylliodes, Agriotes, Oedemera)
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách dvě až tři rostliny na m2; výsadby k řezu květenství 1.0 x 1.0 (1.4) m

Množení

Množení
Dělení trsů
Množení - poznámka
výsevem možno množit rodičovské druhy
Konečné hrnky
12-16 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
zjevně krátkodenní rostliny - exaktní data dosud nepublikována, vernalizace není nutná
Doba kultivace
kultury k řezu nejvýše tři roky: v prvním roce do patnácti, ve druhém asi 30 kvetoucích stonků, s rostoucí hustotou porostu výnosy klesají
Odrůdy
zhruba deset odrůd lišících se vzrůstem, morfologií úborů a raností: jednoduché ´Capenoch Star´ (AGM 1993) a ´Jessica´, anemonkověté ´Meteor´ a ´Morgensonne´, plné ´H.B.Pollard´, ´Loddon Gold´ nebo ´Soleil d´Or´

Ostatní

Poznámka
Hybridy jsou ze školek často chybně šířeny jako H. decapetalus L.

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena