Vědecký název taxonu
Helianthus salicifolius
Jména autorů, kteří taxon popsali
A.Dietrich
Odrůda
´Autumn Glory´
Český název
slunečnice vrbolistá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Helianthus orgyalis DC.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
po severoamerickém středovýchodě z Ohia a Wisconsinu do Texasu

Zařazení

Fytocenologický původ
Psilofyt - v prériích na bazických podkladech, v nížinách do 300 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
výběžkatě rozpínavá vzpřímená trvalka, 1.5 - 2.5 m vysoká
Kořen
silné adventivní kořeny z podzemních oddenků
Výhony
přímé, hustě olistěné, až k podzimu větvící, lysé, často purpurové
Listy
střídavé, velmi početné, přisedle lineární, téměř celokrajné, sivozelené, lysé a žláznatě tečkované
Květenství
úbory s 10-20 žlutými paprsky, s padesáti nebo více kvítky v malém disku a zákrovem z 40-50 nitkovitých, nežláznatých, odstálých listenů
Květy
různoobalné (kalichy přeměněny v osinkaté šupiny), srostloplátečné, pětičetné, haplostemonické - kvítky disku koleomorfní, oboupohlavné, temně purpurové; paprsky souměrné, často dvouzubé, jalové, žluté
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
neveliké, bočně stlačené, lysé, purpurově černé nažky s nestejnými šupinkami chmýru
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
taxon zaměňovaný s podobně úzkolistým Helianthus angustifolius Nutt. (trsnatý s pýřitými stonky, listy vespod drsné s podvinutými okraji) a se svými hybridy s H. grosseserratus Mart. (H. x kellermannii Britt. s méně početnými, širšími listy a většími úbory na zkráceném obrostu)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Září
Konec doby kvetení
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
mrazuvzdorná údajně do -34°C (USDA), kompaktní klony do -28°C
Faktor vody
mezofyt - vhodná závlaha (vysoké požadavky na živiny a vodu zejména v dubnu a květnu při elongaci květních stonků), za sucha trpí padlím
Faktor půdy
přizpůsobivá v provzdušněných, spíše neutrálních (pH 6.0 - 7.0) půdách
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
po celou vegetaci, hustě olistěné nekvetoucí stonky jsou velmi působivé
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
použitelná také k řezu květenství
Choroby a škůdci
askomycety (Erysiphe, Sclerotinia, Botryotonia, Leptoshaeria, Alternaria, Septoria) a rzi (Puccinia); ze škůdců mšice (Macrosiphon, Aulacorthum), křísci (Eupteryx) a červci (Pulvinaria), vrtalky (Liriomyza), mandelinky a kovaříci (Psylliodes, Agriotes)
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách soliterně nebo dvě až tři rostliny na m2; výsadby k řezu květenství 1.0 x 1.0 (1.4) m

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Vrcholové řízky, Dělení trsů, Množení oddělky a Množení odkopky
Konečné hrnky
12-16 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
zjevně krátkodenní rostliny - exaktní data dosud nepublikována, vernalizace není nutná
Doba kultivace
kultury k řezu nejvýše tři roky: v prvním roce do dvaceti, ve druhém asi 40 kvetoucích stonků, s rostoucí hustotou porostu výnosy klesají
Odrůdy
zhruba pět odrůd lišících se vzrůstem a odstíny žluti: vedle klasických ´Autumn Glory´a ´Golden Pyramid´ bledě žlutá ´First Light´ nebo sotva půl metru vys.´Table Mountain´ a ´Low Down´, hybr.´Cosmic Whisper´

Ostatní

Poznámka
celé rostliny silně pryskyřičně voní (podobně i jejich hybridy)

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena