Helenium x clementii ´Königstiger´

Vědecký název taxonu
Helenium x clementii
Jména autorů, kteří taxon popsali
Verloove & Lambion
Odrůda
´New Hybrids´
Český název
záplevák zkřížený
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Helenium hybridum Hort., Helenium superbum Hort. (nomina nuda)
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA) a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
zahradní hybrid - uvedené fytochoriony odpovídají rodičovským taxonům (H. autumnale L., H. bigelovii A.Gray a H. flexuosum Raf.)

Zařazení

Fytocenologický původ
zahradní hybrid - rodičovské druhy zpravidla na mokřadech a naplaveninách (taphrofyt, telmatofyt, helorghadofyt)
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Za - záhonová trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá vzpřímená trvalka, 0.6 - 1.4 m vysoká
Kořen
adventivní
Výhony
přímé, nanejvýš při vrcholu větvené, rýhované až mělce křídlaté
Listy
střídavé, úzce kopinaté s oddáleně zubatými okraji, roztroušeně pýřité a přitiskle žláznaté, přisedlé se sbíhavými bázemi
Květenství
radiátní úbory s potlačenými plevkami na lůžkách sférických disků
Květy
různoobalné (s kalichy přeměněnými v chmýr), srostloplátečné, pětičetné, haplostemonické - kvítky disku koleomorfní, oboupohlavné, žláznaté, žluté nebo purpurové; paprsky souměrné, třízubé, jalové, žluté až kaštanově hnědočervené nebo purpurové
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
drobné čtyřhranné či pětihranné nažky s blanitě šupinkatým chmýrem
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
snadno zaměnitelné především s rodičovskými taxony: Helenium autumnale L. s malými úbory po desítkách shlukovanými v hustých latách, Helenium bigelovii A.Gray s úbory na kratších stopkách a paprsky vždy jen žlutými, a Helenium flexuosum Raf. s paprsky sice různobarvými, ale jen drobnými
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
výsevy 18°C-22°C, dopěstování výsadby schopných rostlin 16°C, ke kontrole nežádoucího prodlužovacího růstu i 8°C-10°C; mrazuvzdorná do -30°C (USDA)
Faktor vody
mezofyt - za sucha nutná závlaha (vysoké požadavky na živiny a vodu především v dubnu - květnu při elongaci květních stonků
Faktor půdy
provzdušněná, ale vododržná, nespékavá, spíše neutrální (pH 6.0 - 7.0) s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 10 kg plných hnojiv pro ar

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
v době rozvití nejméně poloviny úborů v květenství (1-2 vnější kruhy kvítků disku); ne více než 4-5 h nasucho, trvanlivost do 4-6 dní

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
také k řezu květenství
Použití
Odrůdy náleží ke stěžejním záhonovým trvalkám
Choroby a škůdci
četné askomycety (Erysiphe, Sclerotinia, Botryotonia, Leptoshaeria, Alternaria, Septoria) a rzi (Puccinia); ze škůdců mšice (Macrosiphon, Aulacorthum), křísci (Eupteryx) a červci (Pulvinaria), vrtalky (Liriomyza), mandelinky a kovaříci (Psylliodes, Agriotes), háďátka (Meloidogyne)
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
výnosy v 1. roce tři, ve 2. roce osm, ve 3. roce 10-12 stonků z rostliny
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách dvě až tři rostliny na m2; výsadby k řezu květenství tříleté 1.0 x 0.4 m, dvouleté v dvouřádcích 0.6 m vzdálených 0.4 x 0.4 m, jednoleté venku 8 rostlin na m2 (0.4 x 0.3 m ), pod sklem až 11 rostlin na m2 (0.3 x 0.3 m)

Množení

Množení
Řízkování, Kořenové řízky, Vrcholové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
výsev pouze u směsných odrůd ´Helena Gold´ a ´Helena Rote Töne´: 1 g osiva k dopěstování 1000 rostlin
Konečné hrnky
8 cm multiplata
Retardace
ne
Květní tvorba
nejspíše dlouhodenní rostliny - exaktní data dosud nepublikována, vernalizace není nutná
Doba kultivace
kultury k řezu nejvýše tři roky
Odrůdy
desítky odrůd lišících se zbarvením paprsků i disků, vzrůstností a raností: nejoceňovanější žluté ´Kanaria´, ´Goldrausch´, ´Waltraut´, ´Wesersgold´, nejoceňovanější kaštanové a žlutočervené ´Moerheim Beauty´, ´Blütentisch´, ´Feuersiegel´, ´Rubinzwerg´, ´Zimbelstern´

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
IX/2019:, ´Mahagony´, ´Kupfersprudel´, ´Goldrausch´, ´Goldkugel´, ´Kanaria´, ´Wessergold´, ´Kokarde´, ´Septemberfuchs´ , Helenium bigelovi ´The Bishop´;
Dodavatel
´Mahagony´, ´Kupfersprudel´, ´Goldrausch´, ´Goldkugel´, ´Kanaria´, ´Wessergold´, ´Kokarde´, ´Septemberfuchs´, Helenium bigelovi ´The Bishop´: Foerster Stauden
VBN statistiky
1990: 102. pozice mezi řezanými květinami, 762 000 stonků; 2000: 91. pozice, 13 887 000 stonků; 2010: 128. pozice, 3 227 000 stonků

Grafické přílohy

 • Helenium x clementii ´Königstiger´

 • Helenium x clementii ´Loysder´s Wheel´

 • Helenium x clementii ´Rauchtopas´

 • Helenium x clementii ´Fibian Youth´

 • Helenium x clementii ´Feuersiegel´

 • Helenium x clementii ´Fiesta´

 • Helenium x clementii ´Margot´

 • Helenium x clementii ´Waltraud´

 • Helenium x clementii ´Praecox´

 • Helenium x clementii ´Moerheim Beauty´

 • Helenium x clementii ´Blütentisch´

 • Helenium x clementii ´Sonnenwunder´

 • Helenium x clementii ´Biedermeier´

 • Helenium x clementii ´September Fuchs´

 • Helenium x clementii ´Kupferzwerg´

 • Helenium x clementii ´Limero´

 • Helenium x clementii ´Dauerbrenner´

 • Helenium flexuosum

 • Helenium x clementii ´Kanaria´

 • Sortiment odrůd Helenium ve sbírkách Zahradnické fakulty Mendelu v Lednici. Foto: T. Kuťková.

 • Helenium ´Baudirektor Linne´ (uprostřed). Foto: T. Kuťková.

 • Helenium ´Loader Wheels´. Foto: T. Kuťková.

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena