Porost Pennisetum villosum v semenářské firmě

Vědecký název taxonu
Pennisetum villosum
Jména autorů, kteří taxon popsali
R. Br. ex Fresen.
Odrůda
-
Český název
dochan huňatý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Pennisetum longistylum hort. Vilm. non Hochst ex A. Rich.
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Saharsko-arabská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Etiopie

Zařazení

Pěstitelská skupina
Letnička nepravá
Pěstitelská skupina - poznámka
v domovině vytrvalý druh, u nás nepřezimuje
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá tráva, v listu vysoká 30 - 40 cm, v květu 60 - 70 cm
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla mnohačetná jemná, 60 - 70 cm dlouhá
Listy
šedo zelené, na okraji drsné, 0,5 - 1 cm široké a 50 cm dlouhé
Květenství
hustě osinaté, mírně obloukovitě ohnuté lichoklasy, přibličně 3 cm široké a 10 cm dlouhé. Osiny nápadně dlouhé. Barva květenství zpočátku světle zelená, později stříbřitá.
Květy
lichoklas s dlouhými osinami
Plody
obilka
Vytrvalost
v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Srpen
Konec doby kvetení
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla
teplomilný taxon vyžadující předpěstování
Faktor vody
zahradní půda s občasnou zálivkou
Faktor půdy
živné, propustné půdy. V těžkých hlinitých, zamokřených půdách a v chladném létě neprospívá - slabě kvete nebo nemusí vůbec zakvést

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
velmi dekorativní od srpna do konce vegetačního období
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití
Solitérní nebo skupinová výsadba v letničkových záhonech, ve společenstvech s kamenem; řez; sušení - nutno sklízet na počátku metání. Lichklasy se i tak mohou rozpadat.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
Velmi elegantní tráva jemné textury a atraktivního květenství.
Doporučený spon pro výsadbu
5ks/m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby
Množení - poznámka
předpěstování ze semen v dubnu. K výsevu lze použít část klásků nebo špetky semen do sadbovačů. Výsadba na záhon v druhé polovině května.

Grafické přílohy

  • Porost Pennisetum villosum v semenářské firmě

  • Detail květenství Pennisetum villosum

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena