Detail květní laty

Vědecký název taxonu
Panicum capillare
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
proso vláskovité
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
mírne pásmo SA - stepi, ojediněle i v jižní Americe; zavlečený do Asie a Evropy - především s dovozem zemědělských komodit; občas u nás v teplých oblastech splaňuje kolem železničních tratí

Zařazení

Fytocenologický původ
primárně osídluje otevřené plochy - prérie, okraje cest, polí, sadů; sekundárně šířen železniční a námorní dopravou
Pěstitelská skupina
Letnička pravá
Životní forma
Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzdušná, jemná, trsnatá tráva, v pěstování nejčastěji 50 - 60 cm vysoká v době květu
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla vzpřímená, pevná, okrouhlá, hrubá, nevětvená nebo už od báze rozvětvená, hustě jemně pýřitá
Listy
ploché, 10 - 40 cm x 1 - 1,5 cm, na konci zašpičatělé, s odstávajícími, často až 1 cm dlouhými velmi jemnými chloupky a s výrazně chlupatou pochvou
Květenství
velmi jemná, vzdušná 5 - 20 cm dlouhá lata drobných klásků nesených niťovitými větévkami; nejatraktivnější v době otevírání z pochvy listu, kdy trychtýřovitě vytryskne a jemně přepadá do stran
Květy
lichoklas s osinami
Plody
obilka elipčité, 1,5 mm velká, zprvu zelená, posléze světle hnědá
Vytrvalost
v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla
teplomilný taxon vyžadující předpěstování
Faktor vody
zahradní půda s občasnou zálivkou; k sušší půdě tolerantní
Faktor půdy
živné, propustné, písčitohlinité půdy. V těžkých hlinitých, zamokřených půdách a v chladném létě neprospívá - slabě kvete nebo nemusí vůbec zakvést

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
velmi dekorativní od července do konce vegetačního období
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití
Solitérní nebo skupinová výsadba v letničkových záhonech, ve společenstvech s kamenem; řez; sušení - nutno sklízet na počátku metání. Lichklasy se i tak mohou rozpadat.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
cenná pro svoji velmi jemnou texturu a svěže zelenou barvu
Doporučený spon pro výsadbu
7ks/m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby
Množení - poznámka
předpěstování ze semen v dubnu. Výsadba na záhon v druhé polovině května. Někdy se přesévá.
Odrůdy
´Fontaine´ - bohatě kvetoucí kultivar s načechralým kvetenstvím

Grafické přílohy

  • Detail květní laty

  • Detail květní laty

  • Použití Panicum capillare v intenzivně ošetřovaném letničkovém záhonu

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena