Vědecký název taxonu
Dolellingeria umbellata
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Miller) Nees (1832; 1768 jako...
Odrůda
´Weisser Schirm´
Český název
hvězdnice okoličnatá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Aster umbellatus Mill., Aster amygdalinus Lam.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
po celém americkém východě a středozápadě z Newfoundlandu a Quebecu po Albertu, Nebrasku, Missouri, Mississippi a Alabamu

Zařazení

Fytocenologický původ
helorgadofyt: mokré paseky a lesní okraje z nížin do 1800 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá, vzpřímená, jen do květenství větvená, až 2.0 m vysoká trvalka
Kořen
adventivní kořeny krátkých i výběžkatě kolonizujících oddenků
Výhony
přímé, spodélně žebernaté, shora větvené, často lysé, hustě olistěné
Listy
střídavé, úzce hrotnatě elipčité s mírně podvinutými, jemně brvitými okraji, v květenství silně redukované
Květenství
neveliké a početné (100-300), v pyramidálních latách seskládané úbory s 5-10 paprsky a 10-25 (zřídka více) trubkovitými kvítky disku
Květy
různoobalné (kalichy přeměněny v nestejně dlouhé štětinky), pětičetné, srostloplátečné, haplostemonické - paprsky zygomorfní, plodné (samičí), krátké, bílé; kvítky disku koleomorfní, oboupohlavné, žluté
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
obvejčité, žebernaté, drsné pýřité nažky s bílým štětinkatým chmýrem
Semena
vysévány jsou celé nažky (bez chmýru)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná s blízkou D.sericocarpoides Small (úbory jen s 2-6 paprsky v plochém, chocholičnatém květenství)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Srpen
Konec doby kvetení
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
fotoperiodická květní tvorba (viz níže)
Faktor tepla
mrazuvzdorná údajně do -36°C (USDA); vernalizace 2°C-4°C
Faktor vody
vysoké požadavky na živiny a vodu zejména ku konci jara při elongaci květních stonků
Faktor půdy
přizpůsobivá v provzdušněných, spíše kyselých (pH 6.0 - 7.0) půdách
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr2-3 so-hs (VP, vlhké až mokré půdy na slunci nebo v polostínu), doplňkově GR2-3 so-hs (=OPD)
Choroby a škůdci
z nejvýznamnějších ascomycety (Erysiphe, Sclerotium, Alternaria, Phyllachora, Elsinoe) a rzi (Coleosporium, Puccinia, Uromyces); ze škůdců mšice (Aulacorthum, Brachycaudus, Masonaphis), síťnatky (Corythucha), vrtalky (Liriomyza, Nemorimyza), květilky (Botanophila, Pegohylemyia), vrtule (Paroxyna, Campiglossa, Cornutrypeta), obaleči, píďalky, pilatky, pernatušky a jiní motýli (Argyrotaenia, Eriopsela, Eupithecia, Ourapteryx, Leioptilus, Pachyprotasis, Cucullia)
Doporučený spon pro výsadbu
v zapojených parkových výsadbách 2-3 rostliny na m2

Množení

Množení
Vrcholové řízky, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka
vernalizované řízky při 20°C-22°C zakoření pod folií do 2-3 týdnů
Mezihrnky
3-4 cm buňky sadbovače pro zakořenění řízků
Konečné hrnky
9 cm (jediný zakořenělý řízek), 11-12 cm (tři řízky)
Retardace
ne
Květní tvorba
krátkodenní rostliny s kritickou délkou dne 13-14 h v závislosti na odrůdě a teplotách - dlouhý den (nebo přerušení noci 4h /100 lux) potřebný pro elongaci stonků, krátký den pro další vývin založených květenství
Reakční doba
šest - osm týdnů (11 h den, 18°C)
Doba kultivace
skleníkové kultury k řezu - pro jedinou sklizeň 10-12 týdnů, vícesklizňové až 18 měsíců; 1× zaštipované hrnkové kultury zhruba 16 týdnů; venkovní kultury k řezu nejvýše tři roky
Odrůdy
´Weisser Schirm´ - od planých populací stěží rozpoznatelná

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Úterý 22. Říjen 2013 18:23

v německém sledování (2006) velmi dobře hodnocena ´Weisser Schirm´

Zobrazena 1 položka