Vědecký název taxonu
Galatella linosyris
Jména autorů, kteří taxon popsali
-
Odrůda
(syn. Aster linosyris)
Český název
hvězdnice zlatovláska
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Aster linosyris; Crinitaria linosyris (L.) Less.; Galatella linosyris (L.) Reichenb.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z iberských pohoří do skandinávských nížin a k uralskému předhůří

Zařazení

Fytocenologický původ
nomofyt, etalofyt, orgadofyt: suché pastviny, křoviny a lesostepi, u nás z nížin do 500 m, v jihoevropských horách k 800 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá, vzpřímená, do květenství větvená, až půl metru vysoká trvalka
Kořen
adventivní kořeny z uzlovitě větvených oddenků
Výhony
přímé, drátovité, lysé, hustě spirálně olistěné
Listy
početné, přitisklé, lineárně kopinaté, celokrajné, žláznatě tečkované
Květenství
úbory s víceřadými zákrovy bez paprků, seskládané v chocholičnatých latách až 0.1 m širokých
Květy
pětičetné, různoobalné (kalich přeměněn v chmýr), srostloplátečné, haplostemonické; paprsky zpravidla zaniklé (vzácně vyvinuty, bílé); kvítky v disku koleomorfní, oboupohlavné, žluté
Opylovací poměry
Částečně samosprašná
Plody
obvejčité, hustě pýřité nažky
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
svérázný, prakticky nezaměnitelný taxon, podobné jsou snad jen jeho hybridy s A. sedifolius L.
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Září
Remontování

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt; osivo vzchází na světle, fotoperiodická květní tvorba (viz níže)
Faktor tepla
mrazuvzdorná údajně do -36°C (USDA); vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů) podporuje květní tvorbu i tvorbu stolonů; výsevy 18°C-20°C, poté snížení teplot k 14°C-16°C pro dopěstování rostlin k expedici
Faktor vody
nenáročnáů
Faktor půdy
přizpůsobivá v propustných půdách všech typů (pH 6.0 - 7.5)
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr1 so (VP, suchá a slunná stanoviště), příležitostně SH1 so (KS, slunná stepní stanoviště)
Choroby a škůdci
z nejvýznamnějších ascomycety (Erysiphe, Sclerotium, Alternaria, Phyllachora, Elsinoe) a rzi (Coleosporium, Puccinia, Uromyces); ze škůdců mšice (Aulacorthum, Brachycaudus), síťnatky (Corythucha), vrtalky (Liriomyza, Nemorimyza), květilky (Botanophila, Pegohylemyia), vrtule (Paroxyna, Campiglossa), obaleči, píďalky, pilatky a jiní motýli (Argyrotaenia, Eriopsela, Ourapteryx, Leioptilus, Pachyprotasis atd.)
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách 12-16 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
osivo (3 g k dopěstování tisíce rostlin) vzchází na světle
Mezihrnky
3-4 cm buňky sadbovače (přepichování)
Konečné hrnky
8-10 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
dlouho-krátkodenní rostliny, vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů) podporuje květní tvorbu
Reakční doba
exaktní data dosud neověřována
Doba kultivace
nekvetoucí prodejeschopné rostliny ve 14-16 týdnech po výsevu
Odrůdy
ranější a kompaktnější ´Golden Dust´ s temně zlatožlutými úbory

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF
Celky sbírek - poznámka
Mendeleum - sortiment rodu Aster (Aster, Eurybia, Symphyotrichum):

Ostatní

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Úterý 22. Říjen 2013 18:23

v německém hodnocení (Götz & al., 2010) velmi dobrá **

Zobrazena 1 položka