Vědecký název taxonu
Pyrus communis
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
hrušeň obecná
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom 10-15 m, koruna vejčitě kuželovitá
Výhony
letorosty hnědé až zelenohnědé, krátké prýty často s kolci
Pupeny
střídavé
Listy
vroubkovaně pilovité, okrouhlé až podlouhle vejčité, 4-6 cm dlouhé, lysé, lesklé, řapíky tenké, 15–70 mm
Květenství
chlupatý chocholík
Květy
květy 25–40 mm široké, bílé po 6-11, páchnoucí
Plody
malvice, většinou chrakteristicky "hruškovité", 4-10 cm dlouhé, zelenožluté
Kůra a borka
kůra lesklá, červenohnědá, borka šedohnědá, šupinovitá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pyrus pyraster (většinou s kolci, plody kulovité až hruškovité, jen 1,5 - 3,5 cm dlouhé; květy menší, 2 - 2,5 cm v průměru)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilná dřevina
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblasti I-III, mají rády teplé polohy
Faktor vody
vyhovující jsou stanoviště s nepříliš vlhkou půdou, dokáže snést i sucho
Faktor půdy
vhodné polohy jsou hluboké a živné půdy
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim barví žlutě až červeně
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
do sídel, v krajině zplaňuje
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásně kvetoucí strom, výrazně oranžově až červeně na podzim barví.

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka
kultivary očkujeme na plané hrušně
Odrůdy
´Beach Hill´ - strom 15-20 m vysoký s kuželovitou korunou; na podzim barví listy oranžově; plody 2,5-5 cm velké; snáší městské klima

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena