Iris pumila na skalnaté stepi. Pálavské kopce, 2020.

Vědecký název taxonu
Iris pumila
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné
Odrůda
-
Český název
kosatec nízký
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
jv. Evropa a jih střední Evropy - panonská oblast (Rakousko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko po Ural), ostrůvkovitě na Kavkazu a střední Asii. V CR dosti hojně v okolí Pavlovských kopců.

Zařazení

Fytocenologický původ
skalnaté stepi, kamenité, písčité, travnaté svahy od nížin po pahorkatiny.
Pěstitelská skupina
Hlíznatá rostlina
Životní forma
Kryptofyt
Životní forma - poznámka
geofyt s hlíznatým oddenkem
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Vzpřímeně rostoucí stálezelená bylina, 10 - 15 cm vysoká rozrůstající se krátkými válcovitými oddenky
Kořen
oddenek okrové barvy, cca 2 cm v průměru, válcovitý, vidličnatě větvící
Výhony
lodyha přímá, krátká, nevětvená nesoucí nápadný velký květ
Listy
rovné, zeleno šedé, 10 cm dlouhé, po odkvětu rostliny prodlužující se a cca až 20 cm dlouhé, na konci mírně srpovitě zahnuté
Květy
tvořeny 6 okvětními asi 5 cm dlouhými okvětními lístky. 3 vnější obloukovitě ohnuté s výrazným kartáčkem, vnitřní šikmo vzpřímené, na okraji zvlněné a svými špičkami se dotýkající. Nejčastěji modrofialový, méně žlutý, vzácně bílý.
Plody
trojhranná tobolka, lehce se otevírající, vejčitá, cca 4-6 mm dlouhá.
Semena
malé, kulaté, vrásčité na povrchu, světle hnědé
Vytrvalost
spolehlivě mrazuvzdorný
Dlouhověkost
dlouhověký
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
vyžaduje slunce, teplo, sucho
Faktor vody
propustné suché půdy
Faktor půdy
při výsadbě zajistit propustné podklady
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití
jako detail především pro pozorování z blízka, vyhraněné na stanovištní podmínky. Ve veřejné zeleni spíše taxony ze skupiny Iris germanica skupina nana
Doporučený spon pro výsadbu
12 - 16 ks/m2

Množení

Množení
Kořenové řízky a Množení oddělky
Množení - poznámka
část oddenku s pupeny. Oddenky při výsadbě nesnášejí hluboké uložení do půdy, spíše mělká výsadba (část oddenku nad substrátem)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

  • Iris pumila na skalnaté stepi. Pálavské kopce, 2020.

  • Iris pumila na skalnaté stepi. Pálavské kopce, 2020.

  • Iris pumila - detail. Pálavské kopce, 2020.

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena