Thymus pulegioides. Foto: Kuťková

Vědecký název taxonu
Thymus pulegioides
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné
Odrůda
´Foxley´
Český název
mateřídouška vejčitá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Thymus chamaedrys
Autor
-
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Evropa až po střední část Ruska

Zařazení

Fytocenologický původ
meze, okraje polních cest, travnaté a kamenité svahy, lesní okraje
Pěstitelská skupina
Trvalka polostálozelená
Životní forma
Chamaefyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
bylina, 10-30 cm vysoká, u báze dřevnatějící
Kořen
dřevnatějící
Výhony
poléhavé, vystoupavé až vzpřímené, 5-30 cm vysoké, sympodiálně větvené, zakončené květenstvím. Na dvou protilehlých stranách čtvercové lodyhy ny průřezu zploštělé, chloupky pouze na hranách
Listy
list vstřícný, lysý, elipčitý, krátce řapíkatý; řapík dole brvitý. Žilky na rubu listu otevřené, nespojují se v zřetelnou okrajovou žilku, nejčastěji 7–12 x 4–6 mm
Květenství
válcovitý až kulovitý lichoklas
Květy
růžové
Semena
tvrdka kulovitá, se zobáčkem na báze
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
teplé polohy
Faktor vody
sucho
Faktor půdy
na půdu nenáročná, roste na propustnžch chudých, kyselých i zásaditých půdách s různým obsahem vápníku,
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době květu
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pěstovaná také jako aromatická, léčivá a kořeninová bylina
Doporučený spon pro výsadbu
9-12 ks /m2

Množení

Množení
Generativní, Vrcholové řízky a Dělení trsů
Odrůdy
´Foxley´ - nepravidelné krémově růžové skvrny na listech

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF
Celky sbírek - poznámka
O15: ´Foxley´ Z 6: ´Foxley´

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
O15: ´Foxley´ - podzim 2014 Z 6: ´Foxley´ - jaro 2015
Dodavatel
O15: ´Foxley´ - Botanické zahradnictví Holzbecher Z 6: ´Foxley´ - Botanické zahradnictví Holzbecher

Grafické přílohy

  • Thymus pulegioides. Foto: Kuťková

  • Thymus pulegioides ´Foxley´. Foto: Kuťková

  • Thymus pulegioides ´Foxley´ - detail listu. Foto: Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena