Vědecký název taxonu
Dracaena marginata
Jména autorů, kteří taxon popsali
Lamarck (1790)
Odrůda
´Magenta´
Český název
dracéna lemovaná
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Dracaena tesellata Willd.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše a Madagaskarská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Madagaskar a Reunion

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - v primárních a sekundárních lesích
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
spoře větvené, stěží přes dva metry vysoké keře s větvemi ukončenými vzdušnými listovými růžicemi
Kořen
rumělkově zbarvené provazcovité adventivní kořeny
Výhony
masité, později dřevnatějící, chudě větvené, nepravidelně tloustnoucí
Listy
lineárně kopinatě, zahrocené, tuhé, zhruba půl metru dlouhé (ve stínu delší, užší a obloukovitě přepadavé), temně zelené s červenými okraji
Květenství
větvené terminální laty
Květy
oboupohlavné,bílé, stejnoobalné s lineárními, vespod trubkatě srůstajícími tepaly, trojčetné, diplostemonické
Plody
okrouhlé, ve zralosti žluté dvou- nebo třísemenné bobule
Semena
oblá, černá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
pochybný druh sbíraný jen jednou na původní lokalitě, spojovaný někdy s madagaskarskými D. concinna Hort.Berol. nebo D. cincta Baker (obě s listy rovněž hnědočerveně lemovanými, u adultních rostlin ale širšími a v žebru složenými)
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Leden
Konec doby kvetení
Březen
Doba kvetení - poznámka
v domovině zpravidla sezónní kvetení v závislosti na srážkovém období; v kultivaci kvete vzácně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
na množárnách 20 klux, dopěstování 30-36 klux nebo více; k udržení kvality v bytech nejméně 2 klux
Faktor tepla
řízkování 24°C, produkce v létě 20°C a více, dopěstování při 16°C-20°C
Faktor vody
voda nejlépe středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr; přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 6.0-7.0 (chlorózy nad 7.5!), EC do 1.4-2.4 mS/cm, 3-4 kg NPK / m3
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivá široké škále substrátů s kolísajícím pH i zasolením, které ale výrazně snižuje přírůstky

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Alternaria, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia; Leptosphaeria, Pleospora, Mycosphaerella, Melanospora, Phomatospora); ze škůdců štítenky (Pseudococcus, Pulvinaria), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne, Criconemella a další)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: z vrcholových řízků 16-18 hrnků na m2 (Ti-Plant metoda dle velikosti rostlin 8-26 hrnků na m2 )

Množení

Množení
Řízkování, Dřevité řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
0.4-1.2 m dlouhé stonkové segmenty (Ti-Plant) koření do šesti týdnů při 24°C; kdysi také jednoočkové osní řízky - neproduktivní
Mezihrnky
vrcholové řízky do 8 cm hrnků s přehrnkováním do 12 cm hrnků; osní řízky (Ti-Plant) dle velikosti přímo do 14-22 cm hrnků
Konečné hrnky
12 cm hrnky po zakořenění a 10-12 týdnech kultivace (14-18 hrnků na m2, větší rostliny 8-12 hrnků na m2)
Květní tvorba
exaktní data nedostupná, nicméně pro produkci bezvýznamná
Doba kultivace
hrnkové kultury: z vrcholových řízků zhruba 10-16 týdnů; Ti-Plant (stonkové segmenty) po zakořenění a narašení po šesti-osmi týdnech
Odrůdy
odrůdy s probarvenějšími (´Magenta´, ´Exotic´, ´Character´) anebo variegátními listy (´Jumbo Bicolor´, ´Tricolor´, ´Colorama´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
Po desetiletí patří k pěti nejprodávanějším hrnkovým rostlinám; VBN 2010 téměř 21.5 milionu prodaných rostlin s obratem 35.6 mil. eur.

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena