Vědecký název taxonu
Pyrus salicifolia
Jména autorů, kteří taxon popsali
Pall.
Odrůda
-
Český název
hrušeň vrbolistá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
suché kamenité svahy, řídkolesy, křoviny

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
stromek 4-6 m vysoký, větve obloukovitě převislé
Výhony
letorosty tenké, dlouho šedobíle plstnaté, krátké prýty většinou kolcovité
Pupeny
střídavé, plstnaté
Listy
čárkovitě kopinaté až kopinaté, 3-9 cm dlouhé, 1-1,5 cm široké, na rubu bělavě chlupaté, většinou celokrajné, na okraji dlouze vlnaté
Květenství
kulovitý chocholík
Květy
po 6-8, bílé
Plody
malvice, většinou chrakteristicky "hruškovité", 2 cm dlouhé, žlutohnědé
Kůra a borka
kůra lesklá, červenohnědá, borka šedohnědá, šupinovitá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Elaeagnus angustifolia (plody elipčité, stříbrné)
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilná dřevina
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblasti I-III, mají rády teplé polohy
Faktor vody
vyhovující jsou stanoviště s nepříliš vlhkou půdou, výborně snáší suchá stanoviště
Faktor půdy
vhodné polohy jsou hluboké a živné půdy
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Použití
solitéra nebo okraje skupin na tmavé pozadí
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
stříbrné olistění, květ

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka
očkováním v létě a roubováním na jaře, semeno špatně klíčí
Odrůdy
´Pendula´ - má výrazněji převislé větve

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena