Vědecký název taxonu
Pinus koraiensis
Jména autorů, kteří taxon popsali
S. et Z.
Odrůda
-
Český název
borovice korejská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské oblasti v Koreji, Mandžusku a středním Japonsku.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 (25) m velký strom, s poněkud řidší a spíše kuželovitě vejčitou korunou, větve u mladších jedinců jsou vzpřímeně orientované, u starších exemplářů postavené více či méně vodorovně a přeslenitě.
Výhony
mladé výhony mají razavohnědou barvu a jsou hustě plstnaté, dvouleté a starší mohou být již olysalé.
Pupeny
mají červenohnědou barvu a jsou nápadně náhle ostře špičaté (rychle se zužují ke špičce), značně pryskyřičnaté, na šupinách bez bělavého lemu, v horní části jsou šupiny rovněž nápadně odstálé.
Listy
upořádané po 5-ti ve svazečku, relativně řídce na větvičce postavené, převážně leskle tmavozelené, pouze na vnitřní straně slabě modravě zelené, zhruba 70-120 x 1 mm velké, uspořádané jsou nejčastěji štětečkovitě na koncích větévek, pochvy záhy opadavé.
Plody
vejčitě válcovité šištice dosahují obvykle rozměrů 10-15 x 5-7 cm, plodní šupiny jsou žlutohnědé, kožovitě dřevnatějící, s ostrým okrajem a směrem ven vyhnutou špičkou, zralé šištice opadají zpravidla i se semeny a bývají postaveny na koncích větví po 1-3 kusech.
Kůra a borka
dosti dlouho šedavá a hladká, později nepravidelně šupinatá šedohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus cembra - dlouze přišpičatělé a slabě pryskyřičnaté pupeny, na špičkách s bělavým okrajem a slabě odstálými šupinami, jehlice po 5-ti ve svazečku, podstatně hustěji na větvičce postavené, 50-80 x 1 mm velké, na vnitřní straně s výraznými modrobělavými řadami průduchů, jemně a oddáleně pilovité.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
mladé rostliny, podobně jako P. cembra nesnáší přímý sluneční úpal - vhodnější pro ně je lehké zastínění nebo od slunce odvrácené polohy, později plně světlomilná.
Faktor tepla
celkem dobře mrazuvzdorná, doporučovaná především do oblastí III-V.
Faktor vody
upřednostňuje polohy poněkud vlhčí a má i vyšší požadavky na vzdušnou vlhkost, obstojně však snáší i polohy suché a silně vysychavé, k vlhkosti značně přizpůsobivý druh.
Faktor půdy
ideální jsou půdy hlubší a snad i poněkud živnější, dobře adaptovaná i na stanoviště minerálně chudé a kamenité.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
solitéry a řídké malé skupiny, především jako doplňková či sbírková dřevina, zdá se poněkud odolnějí k houbovým chorobám jehlic.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
spíše pomalu rostoucí druh, dobře odolává znečištěnému ovzduší.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
v ČR nejčastěji roubováním na příbuzné 5-ti jehličkaté druhy, zejména na Pinus cembra.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena