Vědecký název taxonu
Acer campestre
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
javor babyka
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívá se
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
domácí druh

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - poznámka
keř jen někdy na sušších a chudých stanovištích
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom 15-20 metrů vysoký, někdy na sušších a chudých stanovištích jen keř, koruna nepravidelně laločnatá v obrysu, textura jemná a středně těžká
Kořen
srdčitý až kotevní
Výhony
letorosty zprvu krátce pýřité, později olysávají, olivově zelené, až žlutohnědé, někdy se silnými křídlatými korkovými lištami (f. suberosa)
Pupeny
drobné, vejčité, tupé, kryté mnoha šupinami, světle hnědé až červenohnědé, na špičce krátce pýřité
Listy
dlanitě 3-5 laločné, 3-7 mm dlouhé a o něco širší, laloky tupě zaoblené, prostřední 3laločný, celokrajné, báze je mělce srdčitá až uťatá, líc je sytě svěže zelený, lysý, rub o něco světlejší a do různého stupně lysý, nebo chlupatý, řapík 2,5-5 cm dlouhý, po odtržení mléčí
Květenství
vzpřímené kytkovité laty
Květy
jednodomé, pětičetné, žlutavě zelené
Plody
nažky lysé, nebo až sametově pýřité, 2,5 -5 cm dlouhé, křídla uspořádaná horizontálně, oříšky ploché
Kůra a borka
v mládí hladká, rezavě hnědá, ve stáří šedohnědá podélně kostkovitě rozpukaná
Dlouhověkost
středněvěká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
květy se objevují s rašením listů, nebo krátce po něm na přelomu dubna a května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
zralost semen v září až říjnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
slunné stanoviště až střídání světla a stínu
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
v mládí snese zastínění, s věkem nároky na světlo zvyšuje
Faktor tepla
teplomilná ale mrazuvzdorná dřevina, oblasti I-II
Faktor vody
suchá až čerstvě vlhká stanoviště, nesnáší přemokření (pouze dočasně)
Faktor půdy
propustné půdy, alkalické až silně alkalické, živné, minerálně bohaté
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
na půdách těžkých, vlhkých a bohatých na živiny dochází ke škodám způsobeným mrazy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
velmi dobře snáší

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
zářivě zlatožlutá až citrónově žlutá, barví v první polovině října
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
jako dřevina druhého stromového patra, doplňková, skupiny, do městského prostředí, tvarované vegetační prvky (ploty a stěny)
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi široká ekologická amplituda - vlhká stanoviště lužních doubrav i nejsušší typy doubrav (šípákové doubravy), většinou snášející extrémní horka, vyhledávají teplé a málo mrazové oblasti, snáší městské prostředí

Množení

Množení
Přímý výsev, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka
základní druh generativně, okrasné kultivary očkováním, roubováním, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci
Odrůdy
asi 40 kultivarů, ´Compactum´ - hustě větvený keř do 2,5 m výšky a 3,5 m šířky, ´Elsrijk´ - strom do 12 m, s vejčitou nebo kónickou korunou, velmi hustě větvený, listy malé 4-6 cm, tmavě zelené. Výborný pro úzké ulice, ´Postelense´ - mladé listy zlato-žluté, žlutozelené během vegetace, pupeny a řapíky červenavé, plody lysé, těsně po olistění vypadá jako kvetoucí Forsythia.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena