Vědecký název taxonu
Pinus rigida
Jména autorů, kteří taxon popsali
Mill.
Odrůda
-
Český název
borovice tuhá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířena ve východní části USA, ve státech od Georgie a Jižní Karoliny až po Maine, přirozeně na chudých, suchých půdách i bažinatých ekotopech.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
10-15 m velký strom, s široce vejcovitou až ve vrcholových částech zploštělou a řídce ojehličenou korunou a často pokřiveným kmenem z něhož vyrůstají shluky adventivních krátkých výhonů.
Výhony
mladé výhony jsou zelenavé, lysé, starší oranžově hnědé, vždy však rýhované a realtivně silné.
Pupeny
podlouhle kuželovité až podlouhle vejčité, hnědožluté a pryskyřičnaté.
Listy
mladé jehlice jsou světle zeleně zbarvené, starší tmavě zeleně, uspořádány ve svazečcích jsou po třech, obvykle 70-90 (140) x 1-1,5 mm velké, tuhé, slabě kolem své osy pokroucené či celkově zprohýbané, postaveny na větvičce jsou relativně řídce a mají krátkou životnost (2 roky), pochvy mají červenohnědou barvu a jsou zhruba 10 mm velké a vytrvalé.
Plody
vejcovitě kuželovité šištice dosahují zpravidla 4-9 x 3,5 cm a mají světle hnědou až popelavou barvu, zpravidla uspořádány ve shlucích po 3-5 kusech, štítek plodních šupin je až kosočtverečný a má ostrý příčný kýl, na pupku s krátkým nazpět zahlým hrotem.
Kůra a borka
černohnědá až hluboce brázditá, ve vyšším věku, a to zejména na osluněných částech kmenů a silnějších větvích se vytváří shluky krátkých adventivních ojehličených výhonů.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus bungeana - malý a často vícekmenný stromek s nápadně odlupčitou borkou připomínající kmen platanu, má lysé, hladké žlutozelené až šedozelené vyhony, jehlice tuhé, rovné, zpravidla 50-80 (100) x 1,5- 2 mm velké, pochvy opadavé již v prvním roce.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
značně světlomilná, snáší jen lehký zástin, v opačném případě brzy ztrácí jehlice, daný jev je umocněn i krátkou životností jehlic.
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorná, vhodná především do oblastí II-IV.
Faktor vody
dobře snáší jak polohy extrémně suché, tak stanoviště vlhká i podmáčená, značně přizpůsobivá a nenáročná.
Faktor půdy
velmi nenáročná, roste dobře jak na půdách minerálně chudých, písčitých a kamenitých, tak i na stanovištích degradovaných, na živnějších a živinami bohatších půdách poměrně rychle roste.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
dřevina nápadná zejména tvorbou shluků adventivních kratičkých větévek vyrůstajících na silných kmenech a větvích, nápadná a těžko zaměnitelná dřevina používaná často v blízkosti cest, v parcích i větších objektech zeleně, menší skupiny i solitéry, doplňková dřevina, ozeleňování devastovaných stanovišť.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
na dobrých stanovištích rychle rostoucí dřevina, dobře snáší znečištěné ovzduší a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh v ČR je pěstován zejména z výsevů, zřídka roubováním na jiné tří eventuelně dvou jehličkaté borovice.

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena