Vědecký název taxonu
Sequoiadendron giganteum
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Lindl.) Buchh.
Odrůda
-
Český název
sekvojovec obrovský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
vyskytuje se především v Kalifornii - na středo a jihozápadě USA. Roste v horských lesích, často společně například s Pinus ponderosa či Abies concolor.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-35 (45) m velký strom se široce kuželovitou, ve stáří až vejčitě kuželovitou a pravidelně poměrně hustě stavěnou korunou a poněkud hrubou texturou. S nápadným spádným kmenem.
Výhony
mladé výhony zelené, starší hnědé. Na průřezu jsou oblé a na povrchu obvykle zcela pokryté sbíhavými bazálními částmi jehlic. Zpravidla jsou hustě rozvětvené a nahloučené na koncích větví.
Pupeny
jen málo výrazné a nekryté krycími šupinami.
Listy
vytrvalé, jehlicovité, šedavě zelené jehlice jsou krátké, obvykle 3-5 x 1-1,5 mm velké, a jsou postaveny na výhonech ve třech podélných řadách. Na bočních výhonech mohou být rovněž krátce ostře šupinaté. Na koncích bujných výhonů i šídlovité. Jehlice odstávají rovně a přímo od výhonu a jsou zakončeny rovnou ostrou špičkou.
Plody
Dřevnaté, červenohnědě zbarvené, zhruba 5-7 cm velké, elipčité šištice dozrávají až druhým rokem. Na štítcích postrádají ostnité zakončení.
Kůra a borka
zejména u starších jedinců je značně silná a brázditá. Je rovněž nápadně měkká, červenohnědá a loupe se v úzkých vláknitých pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
rod Cryptomeria - menší strom s průběžným kmenem a jehlicovitými, kýlnatými listy, které jsou zhruba 6-15 (20) x 1,5-2 mm velké. Postaveny jsou v pěti podélných řadách. Živě zelené jehlice směřují dopředu a jsou srpovitě prohlé. Jejich špička je tupá a přiklání se zpět k výhonu. Dřevnatějící kulovité šištice dozrávají již prvním rokem a na štítcích jsou zakončeny ostrými výrůstky.
Dlouhověkost
dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
v mládí vyžaduje chráněná stanoviště v polostínu. V dospělosti je dřevinou světlomilnou. Lépe prosperuje na expozicích od slunce odvrácených. Zejména mladé rostliny mohou být poškozovány ostrým zimním či předjarním sluncem (popálení jehlic).
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, který je zejména v juvenilních stádiích a v tuhých mrazech poměrně často poškozován. V nepříznivých zimách či na méně vhodných stanovištích omrzají i dostatečně nevyzrálé konce výhonů (i terminály) u starších exemplářů. Regeneruje vcelku dobře a spolehlivě. Rostliny je možné vysazovat na chráněná a závětrná stanoviště v oblastech I-II (III). Mladé exempláře vyžadují zimní ochranu (nakrytí chvojím a pod.).
Faktor vody
pěstebně nejlépe vyhovují půdy stabilně dobře zásobené vodou a současně dobře propustné. Nehodí se do příliš suchých poloh. Upřednostňuje stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí.
Faktor půdy
preferuje hluboké, živné a hlinité půdy. Živné a současně vlhké lokality nejsou nicméně v podmínkách ČR příliš žádoucí. V těchto polohách totiž dochází k větším mrazovým poškozením.Doporučovány jsou tedy spíše průměrná půdní stanoviště.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
doplňková a sbírková dřevina, která zaujme mnoha svými vlastnostmi. Pro úspěšné pěstování je nutný pečlivý výběr stanoviště. Nejčastěji se uplatňuje jako nápadná solitéra nebo v malých rozvolněných skupinkách. Nehodí se do malých objektů zeleně.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
rychle rostoucí dřevina, toleruje znečištěné ovzduší.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh je rozmnožován generativně, případně zřídka též řízkováním. Kultivary jsou množeny roubováním a řízkováním.
Odrůdy
´Pendula´- nepravidelně převisle až bizarně rostoucí kultivar, až 10 m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena