Vědecký název taxonu
Saintpaulia.grotei
Jména autorů, kteří taxon popsali
Engler (1921)
Odrůda
-
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Saintpaulia amaniensis Roberts
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše a Usambarská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Tanzania - jihovýchodní svahy pohoří Usambara (reg. Lushoto a Tanga)

Zařazení

Fytocenologický původ
petrochtofyt, etalofyt - mokré vápencové skály v monzunových lesích, zpravidla mezi 800 - 1200 m nadmořské výšky
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
nízká dužnatá bylina s krátce plazivými stonky, ojediněle i bezlodyžná s plochými listovými růžicemi
Kořen
adventivní kořeny z krátkého rhizomu a z nodů
Výhony
plazivé, až 0.8 m dlouhé, masité, pýřité, spirálně olistěné
Listy
dlouze řapíkaté, srdčitě okrouhlé, do 0.1 m dlouhé, masité a sametově oděné dlouhými a krátkými, přitisklými trichomy, shora svěže zelené, vespod bělavé, s vroubkovanými okraji
Květenství
květy vyvíjeny soliterně nebo po dvou na pýřitých stopkách z paždí listů
Květy
různoobalné, pětičetné, lehce dvoupyské, srostloplátečné s krátkou korunní trubkou a velkými, okrouhlými laloky (dva horní jsou menší), haplostemonické (ale tři tyčinky staminodiální), slézově modré nebo modropurpurové, často s tmevším okem
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
dvoupouzdrá, úzce vřetenovitá tobolka (bez okrasné hodnoty)
Semena
velmi drobná, podlouhle elipčitá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná s řadou jiných plazivě rostoucích taxonů, zpravidla však o poznání útlejších s listy přitiskle (S. nitida Burtt, S. magungensis Rob.) i odstále pýřitými (S. pendula Burtt, S. shumensis Burtt) nebo téměř lysými (S. inconspicua Burtt), vespod bledými (ale jen zřídka bělavými) nebo purpurovými
Dlouhověkost
relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Srpen
Konec doby kvetení
Leden
Doba kvetení - poznámka
v domovině výrazně sezónní kvetení (od srpna do září, od listopadu do prosince dle ekotypu), v kultivaci kvete nepravidelně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
produkce 10-14 klux, méně než 1 klux: prakticky bez přírůstků; k udržení kvality a kvetení v bytech nejméně 2 klux (opt.pro květní tvorbu 8-10 klux)
Faktor tepla
zakořenění listů: 20°C-24°C; po nahrnkování 20°C-24°C/18°C-20°C; pod 20°C rychlá květní tvorba na úkor kvality; pod 16°C Phytophthora
Faktor vody
množení 85-95% RVV, po nahrnkování 75%-90% RVV, vyšší RVV zkrátí produkci, ale nebezpečí botrytidy; voda 20°C (ne pod 16°C, ne na list!)
Faktor půdy
propustný lehký substrát - produkce často v baltské rašelině s perlitem (pH 5.8-6.8 / v kyselých substrátech stagnuje). EC do 1.4-1.8 mS/cm
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Použití
dárková květina
Choroby a škůdci
početné deuteromycety (Colletotrichum, Alternaria, Myrothecium, Rhizoctonia); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), obaleči (Cacoecimorpha), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: v 10 cm hrnkách 80-100 hrnků na m2, po čtyřech týdnech rozestavění 36-44 hrnků na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Listové řízky, Vrcholové řízky, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
listy s řapíkem 500-600 /m2 koření zhruba 4 týdny, dalších šest týdnů prorůstají adventivní pupeny - oddělení a pikýrování; tkáňové kultury: proliferace do šesti týdnů, dalších šest týdnů na zakořeňovacím mediu
Mezihrnky
obvykle pikýrování rostlin v 12 (16) týdnu po řízkování (400 /m2) a po dalších 4-6 týdnech hrnkování přímo do hrnků konečné velikosti
Konečné hrnky
8-12 cm hrnky dle velikosti dopěstovaného produktu
Retardace
maleinhydrazid 0.2% k omezení předčasné lkvětní tvorby (ve výzkumu)
Květní tvorba
pravděpodobně fotokumulativní; optimum 8-10 klux a 20°C-22°C
Doba kultivace
z vrcholových řízků asi čtyři měsíce, z listových řízků 7-8 měsíců
Odrůdy
několik málo významných odrůd (´Silvert´, ´Violet Trail´) a hybridy s blízkou S. magungensis Burtt (´Pixie Blue´, ´Pipsquek´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
ve více než 15.3 mil. saintpaulií prodaných každoročně prostřednictvím VBN mají kaulescentní taxony zanedbatelný podíl
Poznámka
v poslední době na podkladě molekulárních dat spojována s některými bezlodyžnými taxony (S. difficilis Burtt, S. confusa Burtt!) s podobným oděním listů (přitisklé chlupy různé délky) a připojována k poddruhům (segregačním metapopulacím) S. ionantha Wendl.

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena