Vědecký název taxonu
Picea abies
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.) Karst.
Odrůda
´Cupressina´
Český název
smrk ztepilý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Picea excelsa
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozsáhlé horské a vysokohorské lesy v severní a severovýchodní Evropě, hory a podhůří střední a jihovýchodní Evropy až na hranici lesa

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom dosahující 30-35 (40-50) m výšky, koruna kuželovitá, zašpičatělá, poměrně hustá, lehce závojovitá
Výhony
hnědavé až oranžovočervenavěžluté, většinou lysé, případně jen řídce chlupaté, lesklé
Pupeny
hnědé, často rozetkovité, kuželovitéto tvaru, suché
Listy
na svrchní straně směřující dopředu, na větvičku často nalehlé, na spodní straně hřebenité, lesklé, tmavězelené z obou stran, na všech stranách se slabě patrnými řadami průduchů, jehlice čtyřhranné, 10-25 x 1 mm velké, protáhle dlouze přišpičatělé
Plody
8-15 x 4 cm velké, válcovité, hnědé, zpočátku nezralé purpurověnafialovělé, plodní šupiny kosočtverečné, u horního konce zúžené a často vykrojené, poměrně proměnlivé
Kůra a borka
zprvu červenohnědá, eventuelně šadavá a hladká, ve stáří šupinovitě odlupčitá nejčastěji červenohnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Picea schrenkiana - výhony lysé, velmi světlé, světle žluté až béžové barvy, široce kuželovitě vejčité až mnohdy kulovité, nápadně přisedlé, poměrně mohutné pupeny, jehlice matně zelené, poněkud delší, na spodní straně větévek málo rozčísnuté
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
v dospělosti světlomilný, v mládí dobře snáší i hlubší zastínění a přistíněné lokality
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorný, vhodný zejména do oblastí III. - V., eventuelně i do níže položených zařízlých údolí nebo všude tam, kde je záruka chladnějšího klimatu a vyšší vzdušné vlhkosti
Faktor vody
ideální stanoviště jsou dostatečně vlhká, eventuelně alespoň čerstvě vlhká, snáší dobře stanoviště zamokřená i zrašelinělá, vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost, do suchých oblastí se nehodí
Faktor půdy
optimální jsou půdy živné, dobře však roste i na stanovitích minerálně hodně chudých, kamenitých, podzolovaných, zrašelinělých či písčitých, prosperuje na stanovištích kyselých, citlivý na nedostatek kyslíku v půdě, půdy tedy vyžaduje vzdušné

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
významná kostení i doplňková dřevina, mnohostranně využitelná, zejména v podhorských a horských oblastech, v nižších polohách a menších objektech se uplatňuje celá řada kultivarů (tvarových, velikostních, barevných), solitéry, skupiny, porosty, živé ploty a jiné tvarované prvky
Choroby a škůdci
nejvýznamnější jsou václavky a kůrovcovití
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dřevina citlivá na znečištěné ovzduší a městské prostředí, na kvalitních půdách poměrně rychle roste, trpí vývraty, dobrá regenerační schopnost v mladém dřevě - vhodný k tvarování

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh výsevem, řada kultivarů roubováním či řízkováním
Odrůdy
´Aurea´ - jehlice zlatožluté 10 m; ´Aureospica´ - při rašení mladé větvičky zlatožluté barvy 15-20 m; ´Barryi´ - hustě větvená, kuželovitě jehlancovitá forma, 5-6 m; ´Cranstonii´ - široce kuželovitá hodovitá forma, záclonovitý habitus 10-15 m; ´Cupressina´ - pravidelně kuželovitá až jehlancovitá koruna 10-20 m; ´Formánek´ - poléhavý, půdopokryvný typ; ´Inversa´ - větve až na zpět ke kmeni splývající 5-10 m; ´Nidiformis´- ploše rostoucí typ 1-3 m; ´Pruhoniceana´ - poněkud nepravidelně větvený, lehce převisavý 15-20 m; ´Remontii´ - široce kuželovitý, jehlancovitý 3-4 m; ´Rotenhaus´- nepravidelná úzce kuželovitá koruna, lehce převislý 10 m, ´Viminalis´- široce kuželovitá mohutná koruna, záclonovitě nící větve 20 m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena