Asparagus macowanii

Vědecký název taxonu
Asparagus macowanii
Jména autorů, kteří taxon popsali
Baker (1875)
Odrůda
-
Český název
chřest okoličnatý (Macowanův)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Asparagus umbellatus Hort.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Natalu a Transvaalu do Mozambique

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - světlé a suché lesy
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
bohatě větvené rostliny s vícenásobně větvenými stonky, odvětvujícími v husé svazky lineárních kladodií
Kořen
adventivní svazčité kořeny z krátkého rhizomu
Výhony
obloukovitě vzpřímené, lysé, šedobílé, spirálně odvětvené v obrost se svazčitými nitkovitými kladodiemi
Listy
silně redukované v zakřivené, často jen v náznaku osténkaté šupiny (koncové větévky vždy bez ostnů)
Květenství
krátké hrozny s odčlánkovanými, poniklými, až po dvanácti seskládanými kvítky
Květy
drobné, stejnoobalné, trojčetné, diplostemonické, krémově bílé
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
neveliké okrouhlé oranžové bobule
Semena
černá, oblá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelný s habituelně podobnými A. laricinus Burch. (robustnější s rýhovanými stonky a ostny na všech větévkách) nebo A. retrofractus L. (liány se zalamovanými větévkami a nesteně dlouhými kladodiemi)
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Říjen
Konec doby kvetení
Leden
Doba kvetení - poznámka
v domovině výrazně sezónní kvetení (od září do listopadu a od dubna do května dle ekotypu), v kultivaci kvete zřídka

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
výsevy (klíčí ve tmě!!) po vzejítí 10 klux, optimum k produkci stonků k řezu 30-40 klux, méně než 2 klux: prakticky bez přírůstků; k udržení kvality v bytech nejméně 2 klux
Faktor tepla
výsevy 20°C-28°C, produkce v létě 20°C, ani v zimě ne pod 16°C/10°C
Faktor vody
voda nejvýše středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr (chlor do 300 mg, sodík 150 mg); přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, polystyrénem, apod.; pH 5.8-7.2, EC do 1.4-1.8 mS/cm, 3-4 kg NPK / m3
Faktor půdy - poznámka
pozor na negativní důsledky příliš kyselých substrátů (háďátka atd.)

Užitné vlastnosti

Použití
rostliny pro řez zeleně, hrnkové květiny
Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Myrothecium, Stemphyllium, Phomopsis; Rhizoctonia, Clypeosphaeria, Leptosphaeria, Diaporthe, Mycosphaerella, Melanospora, Richonia, Phomatospora); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), háďátka (Meloidogyne, Criconemella, Dolichodorus, Hoplolaimus, Paratrichodorus)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: výsadba na vyhřívané stoly nebo v hrnkách, 10-18 rostlin na m2 s výtěžností do 100 stonků z m2 (téměř 60% v I.jakostní třídě)

Množení

Množení
Předpěstování sadby a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
výsevy: osivo uchovatelné 18 měsíců při 2°C, klíčivost do 60% (cca 25 tisíc zrn / kg); tkáňové kultury: disky z mladých výhonů
Mezihrnky
obvykle pikýrování rostlin v 8. (16.) týdnu po vzejití do 8 cm hrnků
Konečné hrnky
12-16 cm hrnky ve 20.-24. týdnu kultivace (16-24 hrnků na m2 - za příliš těsného rozestavění žloutnutí a opad kladodií!)
Retardace
hydroxychinolinsulfáty (8-HQS) a hemihydrochloridy aminooxyacetátů (AOA) výrazně zvyšují trvanlivost řezaných stonků
Květní tvorba
pravděpodobně fotokumulativní ?; v produkci nevýznamná
Doba kultivace
hrnkové kultury 6-10 měsíců dle velikosti hrnků; k produkci řezané zeleně zhruba tři - čtyři roky

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
v ročním obratu rodu Asparagus na VBN (řezané květiny) činí podíl "A. umbellatus" zhruba 1.62 mil.eur (8.88 mil.stonků); hrnková produkce jen asi 28 tisíc rostlin (18 tis.eur)
Poznámka
Obermeyer (1983) přiznává skupině Protasparagus statut rodu a rekombinuje A. macowanii jako Protasparagus macowanii (Bak.) Oberm.; Malcomber & Demissew (1992) akceptují skupinu toliko na úrovni podrodu, zatímci Ito & al. (2008) ji shledávají parafyletickou

Grafické přílohy

  • Asparagus macowanii

  • Asparagus acutifolius

  • Asparagus acutifolius (plody)

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena