Vědecký název taxonu
Aster amellus
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
'Dr. Otto Petscheck'
Český název
hvězdnice chlumní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
od iberských pohoří do kavkazského předhůří a západosibiřských rovin

Zařazení

Fytocenologický původ
nomofyt, psilofyt, hylodofyt, fellofyt: suché pastviny, lesostepi, světlé doubravy,kamenité stráně, u nás v nížinách, v jihoevropských horách nanejvýš k 800 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá, vzpřímená, do květenství větvená, až půl metru vysoká trvalka
Kořen
adventivní kořeny z krátkých, chudě větvených oddenků
Výhony
přímé, větvené, lysé nebo kratičce pýřité, načervenalé, spirálně olistěné
Listy
vespod tupě opakvejčité, výše na lodyhách podlouhlé a zahrocené, celokrajné, sivozelené, vespod krátce chlupaté
Květenství
poměrně veliké úbory s 2-3řadými zákrovy (lístky zákrovu obvykle tupé, purpurově lemované a brvité) a s 25-40 paprsky, seskládané v bohatých chocholičnatých latách až 0.3 m širokých
Květy
pětičetné, různoobalné (kalich přeměněn v chmýr), srostloplátečné, paprsky souměrné, lineární, samičí, na půl palce dlouhé, modré až modropurpurové; kvítky v disku koleomorfní, oboupohlavné, žluté
Opylovací poměry
Částečně samosprašná
Plody
obvejčité žebernaté nažky s dlouhým načervenalým chmýrem
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná s podobnými mediterránními a pannonskými taxony, např. A.amelloides Besser, A.bessarabicus Soó, A.ibericus Steven (všechny vzrůstnější a s hrotnatými zákrovními listeny); pěstované odrůdy budou nejspíš hybridy všech těchto taxonů, v zahradách též nemálo podobné zahradní hybridy s A.pyrenaeus DC. (A ×frikartii Silva-Tar.& Schneid.)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Říjen
Doba kvetení - poznámka
(v domovině nezřídka od konce května)
Remontování

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt; osivo vzchází na světle, fotoperiodická květní tvorba (viz níže)
Faktor tepla
mrazuvzdorná údajně do -36°C (USDA); vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů) podporuje květní tvorbu i tvorbu stolonů; výsevy 18°C-20°C, poté snížení teplot k 14°C-16°C pro dopěstování rostlin k expedici
Faktor vody
vyšší požadavky na vodu jen při elongaci květních stonků
Faktor půdy
přizpůsobivá v propustných půdách všech typů (pH 6.0 - 7.5)
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr1 so (VP, suchá a slunná stanoviště); odrůdy B1 so (suché záhony)
Choroby a škůdci
z nejvýznamnějších ascomycety (Erysiphe, Sclerotium, Alternaria, Phyllachora, Elsinoe) a rzi (Coleosporium, Puccinia, Uromyces); ze škůdců mšice (Aulacorthum, Brachycaudus), síťnatky (Corythucha), vrtalky (Liriomyza, Nemorimyza), květilky (Botanophila, Pegohylemyia), vrtule (Paroxyna, Campiglossa), obaleči, píďalky, pilatky a jiní motýli (Argyrotaenia, Eriopsela, Ourapteryx, Leioptilus, Pachyprotasis atd.)
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách 8-12 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
osivo (z odrůd jen ´Rudolf Goethe´, 5 g k dopěstování tisíce rostlin) vzchází na světle
Mezihrnky
3-4 cm buňky sadbovače pro zakořenění řízků
Konečné hrnky
10-12 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
dlouho-krátkodenní rostliny, vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů) podporuje květní tvorbu
Reakční doba
exaktní data dosud neověřena
Doba kultivace
nekvetoucí prodejeschopné rostliny ve 14-16 týdnech po výsevu
Odrůdy
množství odrůd v odstínech modropurpurových (´Blaustern´, ´Breslau´, ´Blütendecke´, ´Forncett Flourish´, ´King George´, ´Kobold´, ´Mignon´, ´Lady Hinlip´, ´Lac de Geneve´, ´Nocturne´, ´Octoberkind´, ´Sonora´, ´Sternkugel´, ´Veilchenkönigin´) nebo růžových (´Brilliant´, ´Goliath´, ´Glucksfund´, ´Framfieldii´, ´Festgeschenk´, ´Jacqueline Genebrier´, ´Mira´, ´Rotfeuer´, ´Sonia´, ´Rudolf Goethe´, ´Rosa von Ronsdorf´ atd.)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
XI/2018: ´Rosa Erfüllung´, ´Rudolph Goethe´, Veilchenkönigin´ IX/2019: ´Dr. Otto Petscheck´
Dodavatel
Rosa Erfüllung´, ´Rudolph Goethe´, Veilchenkönigin´: Zámecké zahradnictví Ctěnice ´Dr. Otto Petscheck´: Stauden Stade (SRN)

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Úterý 22. Říjen 2013 18:23

AGM 1993 pro odrůdy ´King George´, ´Framfieldii´, ´Veilchenkönigin´ a ´Jacqueline Genebrier´

Zobrazena 1 položka