Sedum.acre

Vědecký název taxonu
Sedum acre
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
rozchodník ostrý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Sedum maweanum Hort.ex Praeg., Sedum krajinae Domin
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Evropa a západní Asie (velkokvětá subsp. neglectum především v balkánských horách)

Zařazení

Fytocenologický původ
petrofyt, phellofyt, psammofyt - suchá skalnatá a kamenité místa, písky, antropogenní stanoviště (navážky, náspy, zídky) - především v kolinním stupni do 900 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená
Životní forma
Chamaefyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití - poznámka
skalky, suché zídky, extenzívní střešní zeleň

Popisné a identifikační znaky

Habitus
plazivě polštářovitá trvalka
Kořen
adventivní, nitkovitý
Výhony
sterilní plazivé, kořenující, hustě olistěné; kvetoucí vzpřímené, 0.1 m
Listy
silně dužnaté - vejčitě kuželovité, spirálně až šestiřadě střechovitě řazené, lysé, svěže zelené
Květenství
vidlanovitě větvené brakteátní vijany
Květy
aktinomorfní - hvězdičkovité, pětičetné, zlatožluté, diplostemonické se žlutými prašníky
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
rozestálé bělavé měchýřky bez okrasné hodnoty
Semena
velmi drobná, elipčitá, červenohnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
extrémně variabilní a zaměnitelné s řadou příbuzných druhů - např. se středoevropským S. sexangulare L. a balkánským Sedum urvillei DC. (S. sartorianum Boiss.) - obě s listy téměř cylindrickými (u prvního z obou šestiřadými) a s menšími, zato početnějšími květy; nekvetoucí rostliny lze zaměnit s drobnějším a bělokvětým Sedum anglicum L.
Dlouhověkost
relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
často od konce května

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -40°C (USDA)
Faktor vody
xerofyt
Faktor půdy
propustná, pH 6.5-7.5
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivý druh, upřednostňuje však půdy zásadité

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - poznámka
Hensen & Groendijk-Wilders (1984): velmi dobré (´Elegans´, ´Yellow Queen´ a var. krajinae), ´dobré (´Aureum´ a var. acre - podobně i Sieber, 1989); postradatené (´Cristatum´)
Doporučený spon pro výsadbu
24 - 36 rostlin na m2

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
nejčastěji vrcholové řízky; také mechanický rozstřik segmentů (extenzívní střešní zeleň)
Konečné hrnky
6 - 8 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data nedostupná
Odrůdy
na půl tuctu odrůd lišících se vzrůstností a zabarvením listů (´Aureum´, ´Yellow Queen´, ´Elegans´)

Ostatní

Grafické přílohy

  • Sedum.acre

  • Sedum.acre ´Oktoberfest´

  • Sedum.sexangulare

  • Sedum urvillei

  • Sedum anglicum

  • Sedum acre ´Yellow.Queen´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena