Vědecký název taxonu
Cupressus sempervirens
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
cypřiš pravý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně rozšířen v oblasti východní části Středomoří, zejména na Krétě a Kypru, dále v Malé Asii - především v Íránu.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
3-5 m velký stromek, s úzce kuželovitou až sloupovitou korunou a jemnou těžkou texturou. V domovině až 30 m velký strom a i s korunou široce rozložitou.
Výhony
čtyřhranné na průřezu, větvené takřka v pravém úhlu, obvykle kolem 1mm široké.
Listy
šupinovité, tmavě zelené a lesklé jehlice jsou křížmostojně uspořádané a na větvičce se hustě střechovitě kryjí. K větvičce jsou celou délkou pevně přitisklé. Na středu kýlnaté jehlice není zřetelná siličnatá žlázka. Jehlice jsou aromatické.
Plody
kulovité až vejčité dřevnaté šištice dosahují zpravidla velikosti 2-4 cm v průměru. Složené jsou obvykle z 8-14 dřevnatých plodních šupin, které jsou na konci ukončeny ostrou špičkou. Šištice dozrávají druhým rokem. Na stromě však vytrvávají i mnoho dalších let.
Kůra a borka
zprvu tenká a šedohnědá, později mělce rozpukaná, převážně hnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Cupressus arizonica - v ČR vzrůstnější druh s nápadně modrozelenými až šedozelenými jehlicemi i mladými výhony. Vytváří drobnější kulovité šištice o velikosti 2-2,5 cm v průměru, které jsou složené z 6-8 plodních šupin.
Dlouhověkost
v ČR krátkověká dřevina.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
silně světlomilný druh, který vyžaduje dostatek světla. V opačném případě brzy ztrácí ojehličení nebo nápadně řídne. Výborně snáší úpal.
Faktor tepla
v našich podmínkách jen velmi málo mrazuvzdorný. Lze jej úspěšně pěstovat pouze na chráněných a závětrných lokalitách v oblasti I. Mladé rostliny i v těchto stanovištích vyžadují zimní ochranu. V méně příznivých zimách mohou být rostliny silně poškozeny mrazem.
Faktor vody
značně nenáročný a přizpůsobivý druh, který se spokojí i s minimem vláhy (podobně jako jalovce). Výborně snáší i nízkou vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
na úrodnost, hloubku a složení půdního horizontu rovněž velmi nenáročný. Dobře roste i na stanovištích chudých, písčitých, kamenitých a dokonce i na skalách.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
sbírkový druh a zajímavost. Pěstován spíše ojediněle, a to především sběrateli a laiky. Dřevina nevhodná pro širší použití v ČR.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
Ojediněle výsevem semen vhodné provenience.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena